LU PSK 2019./ 2020. akadēmiskā gada atklāšana

Informācija LU PSK 1. kursu studējošajiem!
(Informācija studiju programmu – “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža”, “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija”, “Sociālā rehabilitācija” – 1. kursu studējošajiem.)

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK)
2019./ 2020. AKADĒMISKĀ GADA ATKLĀŠANA*
notiks 02.09.2019. plkst. 11.00 koledžas pagalmā pie 1. korpusa
,
Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.
*Lietus gadījumā – LU PSK 1. studenti tiks aicināti doties pa auditorijām, kursu sadalījums būs pieejams 1. korpusā informācijas stendos.


Par neierašanās iemeslu uz 2. septembra pasākumu jāinformē katedru lietvedes pa e-pastu vai tālruni:
ĀRSTNIECĪBAS KATEDRA
(Studiju programmu – “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža” studējošajiem)
Inta Šubrovska, mob.: 25730072, e-pasts: lupsk.arstniecibas.katedra@gmail.com
MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRA
(Studiju programmu – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija” studējošajiem)
Aiga Tonne, m. t.: 28690166, e-pasts: aiga.tonne@inbox.lv
SOCIĀLĀS APRŪPES KATEDRA
(Studiju programmas – “Sociālā rehabilitācija” studējošajiem)
Ina Ozola, izglītības metodiķe, m. t.: 29373964, e-pasts: inaozola.sakatedra@gmail.com


Uzņemtie LU PSK 1. kursu studējošie, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neieradīsies uz nodarbībām, ar direktores rīkojumu tiks atskaitīti no LU PSK studējošo skaita.

Studējošie, kuriem ir piešķirta vieta koledžas Dienesta viesnīcā, 02.09.2018. var ierasties un iekārtoties istabā no plkst. 9.00 (3. korpuss, Dienesta viesnīca). Plašāka informācija par iekārtošanos skatīt te


Studiju programmas ”Sociālā aprūpe” 1. kursam (S1A grupai) informācija par 2019./ 2020. akadēmiskā gada pirmo tikšanos tiks izsūtīta pēc 27.08.2019.


Informācija LU PSK Rēzeknes filiāles 1. kursu studentiem!
(Informācija studiju programmu – “Māszinības”, “Ārstniecība” – 1. kursu studējošajiem.)

LU PSK Rēzeknes filiāles 2019./ 2020. AKADĒMISKĀ GADA ATKLĀŠANA
notiks 03.09.2019., Raiņa iela 5a, Rēzeknē.

ATGĀDINĀJUMS!

Izziņām par studijām LU PSK 1. kursa studējošie varēs pieteikties no 01.10.2019. pie katedru lietvedēm. Izziņas tiks sagatavotas pēc pakalpojuma apmaksas saskaņā ar LU PSK cenrādi un izsniegtas trīs darba dienu laikā.

Informācija par LU PSK 2019./ 2020. akadēmiskā gada atklāšanu tiks papildināta un precizēta pēc 27.08.2019.

0 0
Feed