Veiksmīga dalība konkursā Daugavpilī

Trešdien, 10. aprīlī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Rēzeknes filiāles studentu komanda “ASTRUM” piedalījās Daugavpils Universitātes Daugavpils Medicīnas koledžas 4. starptautiskajā studentu meistarības konkursā, kura šī gada tēma bija “Kopā mēs varam!”. LU PSK komanda, veiksmīgi izpildot konkursa uzdevumus, ieguva godpilno 3. vietu. 

Konkurss tiek rīkots ar mērķi – dot iespēju izglītojamiem vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas medicīnā, attīstot patstāvīgo darbību, paplašinot studējošo redzesloku, kontaktējoties ar citu valstu medicīnas koledžu studentiem.

Žūrija vērtēja komandas locekļu savstarpējo komunikāciju, saliedētību, radošumu, ātrumu un precizitāti, kā arī studentu teorētiskās zināšanas un prasmes – farmakoloģijā, anatomijā, fitoterapijā, intravenozajā medikamentu infūzijā, vitālo rādītāju noteikšanā, desmurģijā un neatliekamajā palīdzībā (cietušā transportēšanā).

LU PSK administrācija pateicas savai komandai, studiju programmas “Ārstniecība” studentiem – Sendijai Caunei, Annai Marijai Beleckai, Artim Plešam, Martinam Višņevskim! Paldies, lektorei Anitai Gailumei par komandas sagatavošanu un sniegto atbalstu konkursa dienā! Lepojamies!

0
Feed