I. Urtānei pasniegts MK Atzinības raksts

I. Urtānei pasniegts MK Atzinības raksts

2019. gada 22. oktobrī valdība atbalstīja Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu vairākām personām par nozīmīgu ieguldījumu dažādās jomās.

Augstais valsts apbalvojums 29. novembrī tika pasniegts arī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas direktores vietniecei studiju darbā Ievai Urtānei par mūža ieguldījumu koledžas attīstībā un jauno speciālistu izglītošanā.

Ministru kabineta Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām, t.sk., ārvalstniekiem, par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

Lepojamies ar Ievu Urtāni un no sirds sveicam par piešķirto Ministru kabineta Atzinības rakstu. Paldies Ievai par nesavtīgo darbu, nerimstošo sparu, cieņpilno attieksmi un rūpēm par studentiem, kolēģiem un koledžu!


0
Feed