ESF projekti

ESF projekti

 • 16.10.2020
  ESF “Krūts vēža skrīninga mamogrāfijas metodoloģija” (Pieteikšanās NOSLĒGUSIES)

  ESF “Krūts vēža skrīninga mamogrāfijas metodoloģija” (4 dienas, piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 32 TIP).
  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties radiologa asistentus un radiogrāferus apmācībai neformālās izglītības programmā “Krūts vēža skrīninga mamogrāfijas metodoloģija”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.

  Programmas mērķauditorija: radiologa asistents un radiogrāfers.

  Neformālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas, kas atbilst skrīninga mamogrāfijas attēlu veikšanas kvalitātes kritēriju prasībām un izstrādāt ieteikumus mamogrāfijas izmeklējumos pielietoto projekciju izpildījuma kvalitātes uzlabošanai.

  PIETEIKŠANĀS

  *Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
  9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.

  Agnese Oliņa,
  projekta koordinatore
  Mob.: +371 29565095

  Lasīt vairāk
 • 21.09.2020
  ESF ‘’Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (ACLS)” (Pieteikšanās NOSLĒGUSIES)

  ESF "Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (ACLS)" (3 dienas, piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 24 TIP).
  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”.

  Lasīt vairāk
 • 21.09.2020
  ESF “Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušam pacientam: pirmsslimnīcas etaps” (Pieteikšanās NOSLĒGUSIES)

  ESF “Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušam pacientam: pirmsslimnīcas etaps” (3 dienas, piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 24 TIP).
  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”.

  Lasīt vairāk
 • 16.09.2020
  ESF “Antibakteriālo līdzekļu neadekvāta lietojuma sekas” (Pieteikšanās NOSLĒGUSIES)

  ESF “Antibakteriālo līdzekļu neadekvāta lietojuma sekas” (2 dienas, piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP)

  Lasīt vairāk
 • 16.09.2020
  ESF “Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (ACLS)” (Pieteikšanās NOSLĒGUSIES)

  ESF “Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (ACLS)” (3 dienas, piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP)

  Lasīt vairāk
 • 29.07.2020
  ESF “Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē, M60” (Pieteikšanās NOSLĒGUSIES)

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā) uzsāks uzņemšanu profesionālās pilnveides izglītības programmā ‘’FUNKCIONĀLĀS DIAGNOSTIKAS METODE MĀSU PRAKSĒ, M60’’.

  Apmācība norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Aktuālas ārstnieciskās un diagnostiskās metodes ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu praksē” ietvaros.

  Mērķauditorija: māsas.

  Profesionālā izglītība māszinībās:
  - ar vidējo profesionālo izglītību;
  - ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;
  - ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

  Plašāka informācija par profesionālās pilnveides izglītības programmu:
  Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē, M60

  PIETEIKŠANĀS


  Diāna Bakāne,
  projekta koordinatore
  Tālrunis: 29161494 (darba dienās plkst. 9.00-17.00)
  E-pasts: funkcdiagnostika@inbox.lv

  Lasīt vairāk
 • kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs
  30.06.2020
  ESF “Infekciju profilakses un kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs” (Projekts NOSLĒDZIES)

  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”.

  PROGRAMMA

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties māsas, vecmātes, māsu palīgus, apmācībai neformālās izglītības programmā “Infekciju profilakses un kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.

  Programmas mērķauditorija: māsa, vecmāte, māsas palīgs

  Neformālās izglītības programmas mērķis: uzlabot zināšanas un prasmes infekciju uzraudzības jautājumos, sniedzot informāciju par ar veselības aprūpi saistītām infekcijām, to kontroles iespējām dažādos organizācijas līmeņos, kā arī daloties ar praktiskām rekomendācijām par šo infekciju ierobežošanas un novēršanas pasākumiem, un pareizu inficēto pacientu aprūpi.

  Norises vieta un laiks:
  04.08.2020., 05.08.2020. – SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca,” A. Pormaļa ielā 125, Jēkabpils, LV-5201 (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  06.08.2020., 07.08.2020. – SIA “Ogres rajona slimnīca,” Slimnīcas ielā 2, Ogre, LV-5001 (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  11.08.2020., 12.08.2020. – SIA “Madonas slimnīca”, Katrīnas dambis 10, Madona, LV-4801 (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  02.09.2020., 03.09.2020. – SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002 (GRUPAS NOKOMPLEKTĒTA)
  13.10.2020., 14.10.2020. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, N. Rancāna 23a, Rēzekne, LV-4601 (GRUPAS NOKOMPLEKTĒTAS)
  04.11.2020., 05.11.2020. – SIA “Saldus medicīnas centrs”, Slimnīcas ielā 3, Saldus, LV-3801 (GRUPAS NOKOMPLEKTĒTAS)
  28.07.2021., 29.07.2021. – SIA “Kuldīgas slimnīca“, Aizpute ielā 22, Kuldīga, LV-3301 (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  09.08.2021., 10.08.2021. – SIA “ Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417 (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  18.08.2021., 19.08.2021. – SIA “Tukuma slimnīca”, Raudas ielā 8, Tukums, LV- 3101 (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  04.09.2021., 18.09.2021. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010 (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)

  *Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
  9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.

  Diāna Bakāne,
  projekta koordinatore
  Mob.: +371 29161494

  Plašāka informācija par tālākizglītības kursu kalendāru SKATĪT ŠEIT

  Lasīt vairāk
 • ESF Vakcinācijas jautājumi ārsta praksē
  21.02.2020
  ESF “Vakcinācijas jautājumi ārsta praksē” (Projekts NOSLĒDZIES)

  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”.


  PROGRAMMA


  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas, apmācībai neformālās izglītības programmā “Vakcinācijas jautājumi ārsta praksē”,
  kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.


  Programmas mērķauditorija ir: ārsts, ārsta palīgs, māsa.


  Mācību procesa rezultātā paaugstināt zināšanu un prasmju līmeni ar vakcināciju saistītos jautājumos – imunizācijas valsts politikā, vakcinācijas nozīmē infekciju slimību specifiskajā
  profilaksē un ierobežošanā, kā arī vakcīnu realizācijā, plānošanā un loģistikā.


  Norises vieta un laiks:

  11.06.2020. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, Raiņa
  iela 5a, Rēzekne. (GRUPAS NOKOMPLEKTĒTAS)
  19.06.2020. SIA “Saldus medicīnas centrs”, Slimnīcas iela 3, Saldus. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  25.06.2020. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, Vidzemes iela 2, Balvi. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  29.06.2020. SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, A. Pormaļa 125, Jēkabpils. (GRUPAS NOKOMPLEKTĒTAS)
  10.07.2020. Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  16.07.2020. SIA “Ogres rajona slimnīca”, Slimnīcas iela 2, Ogre. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  21.07.2020. SIA “Tukuma slimnīca”, Raudas iela 8, Tukums. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  30.07.2020. SIA "Alūksnes slimnīca", Pils iela 1, Alūksne. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  13.08.2020. SIA "Daugavpils Reģionālā slimnīca", Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. (GRUPAS NOKOMPLEKTĒTAS)
  27.08.2020. SIA "Preiļu slimnīca", Raiņa bulvāris 13, Preiļi. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  02.09.2020. SIA "Madonas slimnīca", Rūpniecības iela 38. Madona. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  09.09.2020. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", Inženieru iela 60, Ventspils. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  10.09.2020. SIA "Kuldīgas slimnīca", Aizputes iela 22, Kuldīga. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)

  PIETEIKŠANĀS

  *Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"

  9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.


  Diāna Bakāne,
  projekta koordinatore
  E-pasts: kursi.esf.vakcinacija@inbox.lv

  Plašāka informācija par tālākizglītības kursu kalendāru SKATĪT ŠEIT

  Lasīt vairāk
 • ESF “Fizisko aktivitāšu veicināšana dažādu slimību gadījumos”
  08.11.2019
  ESF “Fizisko aktivitāšu veicināšana dažādu slimību gadījumos”

  ESF “Fizisko aktivitāšu veicināšana dažādu slimību gadījumos”


  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

  PROGRAMMA (.PDF)


  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas, vecmātes, funkcionālos speciālistus apmācībai neformālās izglītības programmā

  “Fizisko aktivitāšu veicināšana dažādu slimību gadījumos”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.


  Programmas mērķauditorija ir: ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte, funkcionālais speciālists.


  Mācību procesa rezultātā sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas par fiziskajām aktivitātēm, to saistību ar funkcionēšanas un nespējas procesu cilvēka mūža garumā, iesaistīšanos sabalansētas un atbilstošas fiziskās aktivitātes saglabāšanā.


  Norises vieta un laiks:

  • 13.12.2019. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, Raiņa iela 5a, Rēzekne. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  • 17.01.2020. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38, Bulduri. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  • 31.01.2020. – SIA “Madonas slimnīca”, Rūpniecības iela 38, Madona. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA) 
  • 14.02.2020. – SIA “Tukuma slimnīca”, Raudas iela 8, Tukums. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  • 19.06.2020. – Jelgavas pilsētas slimnīca, Brīvības bulvāris 6, Jelgava. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  • 25.06.2020. – Jēkabpils reģionālā slimnīca, A. Pormaļa 125, Jēkabpils. (GRUPAS NOKOMPLEKTĒTAS)
  • 29.06.2020. – SIA “Saldus medicīnas centrs” , Slimnīcas iela 3, Saldus. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)

  * Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
  9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla un

  farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācību onkoloģisko slimību jomā programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu’’.


  Iveta Strode,
  projekta koordinatore
  E-pasts: esffizakt@inbox.lv

  Lasīt vairāk
 • 25.10.2019
  ESF “Ergonomijas principi onkoloģijas pacientu aprūpē”

  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

  PROGRAMMA (.PDF)


  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties māsas, māsas palīgus, funkcionālos speciālistus apmācībai neformālās izglītības programmā “Ergonomijas principi onkoloģijas pacientu aprūpē”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.

  Programmas mērķauditorija ir: māsa, māsas palīgs, funkcionālais speciālists.

  Mācību procesa rezultātā sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas ergonomijas pamatjautājumos saistībā ar onkoloģijas pacientu aprūpi un dzīves kvalitātes uzturēšanu, attiecībā uz pacientu labsajūtas nodrošināšanu, kā arī ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu profesionālo darbību. Veidot izpratni par ergonomiju ietekmējošiem faktoriem pacientu drošības aspektā un personāla profesionālajā darbībā.


  Norises vieta un laiks:


  13.11.2019.-15.11.2019. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, Raiņa iela 5a, Rēzekne. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  22.01.2020.-24.01.2020. – SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, Brīvības bulvāris 6, Jelgava. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  19.02.2020.-21.02.2020. – SIA “Kuldīgas slimnīca”, Aizputes iela 22, Kuldīga. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  26.02.2020.-28.02.2020. – SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Hipokrāta iela 4, Rīga. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  18.03.2020.-20.03.2020. – SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  22.04.2020.-24.04.2020. – SIA “Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis.
  20.05.2020.-22.05.2020. – SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, Inženieru iela 60, Ventspils.
  27.05.2020.-29.05.2020. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38, Bulduri. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)


  PIETEIKUMA FORMA


  *Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla un
  farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācību onkoloģisko slimību jomā programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu’’.


  Ināra Dupure,
  projekta koordinatore
  E-pasts: esfergonomija@inbox.lv

  Lasīt vairāk
 • 21.02.2019
  ESF ‘’Ergonomijas principi onkoloģijas pacientu aprūpē’’

  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”


  PROGRAMMA (PDF)

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties māsas, māsas palīgus, funkcionālos speciālistus apmācībai neformālās izglītības programmā ‘’Ergonomijas principi onkoloģijas pacientu aprūpē’’, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.

  Programmas mērķauditorija ir: māsa, māsas palīgs, funkcionālais speciālists.

  Mācību procesa rezultātā sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas ergonomijas pamatjautājumos saistībā ar onkoloģijas pacientu aprūpi un dzīves kvalitātes uzturēšanu, attiecībā uz pacientu labsajūtas nodrošināšanu, kā arī ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu profesionālo darbību. Veidot izpratni par ergonomiju ietekmējošiem faktoriem pacientu drošības aspektā un personāla profesionālajā darbībā.

  Norises vieta un laiks:
  10.04.-12.04.2019. – SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs ‘’Latvijas Onkoloģijas centrs” (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)

  28.05.-30.05.2019. – SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs ‘’Latvijas Onkoloģijas centrs” (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


  * Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācību onkoloģisko slimību jomā programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu’’.

  Ina Jaunslaviete,
  projekta koordinatore
  E-pasts: esfkursi@inbox.lv

  Lasīt vairāk
 • 20.12.2018
  ESF ‘’Elektrokardiogrāfiska neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika’’

  Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus un ārsta palīgus, apmācībai neformālās izglītības programmā ‘’Elektrokardiogrāfiska neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika’’, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.


  Programmas mērķauditorija: ārsti, ārsta palīgi.

  Mācību procesa rezultātā sniegt zināšanu un prasmju līmeņa paaugstināšanu par miokardā notiekošiem elektrofizioloģiskiem procesiem normā, un iespējamām patoloģiskām novirzēm, šo procesu atspoguļojumu sirds elektriskās aktivitātes pierakstā, un precīzu šīs atrades formulēšanu EKG slēdzienā.

  Norises vieta un laiks:

  15.01.-16.01.2019.
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Jūrmala

  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


  19.02.-20.02.2019.
  NMPD Vidzemes reģionālais centrs, Valmiera
  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)

  12.03.- 13.03.2019.
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle, Rēzekne
  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


  16.04.- 17.04.2019.
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


  14.05.- 15.05.2019.
  NMPD Kurzemes reģionālais centrs, Kuldīga

  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


  NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA ‘’Elektrokardiogrāfiska neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika’’ (.PDF) 


  * Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības jautājumos programmu sagatavošana un apmācību īstenošana’’

  Ina Jaunslaviete,
  projekta koordinatore
  E-pasts: esfkursi@inbox.lv

  Lasīt vairāk
 • 19.12.2018
  ESF ‘’Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (ACLS)”

  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”


  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas apmācībai neformālās izglītības programmā ‘’Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (ACLS)‘’, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.
  Mācībās sniegs teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas padziļinātajā kardiopulmonālajā reanimācijā, uzlabot prasmes rīkoties pacienta veselību un dzīvību apdraudošā situācijā, it īpaši, gadījumos, kad pacients neatrodas intensīvās terapijas palātā.

  Programmas mērķauditorija: ārsti, ārsta palīgi, māsas.

  Norises vieta un laiks:
  • 07.02., 08.02., 09.02.2019. – Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (APMĀCĪBAS NOSLĒGUSIES)

  • 28.03., 29.03., 30.03.2019. – SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” (APMĀCĪBAS NOSLĒGUSIES)

  • 09.05., 10.05., 11.05.2019. – SIA „Saldus medicīnas centrs” (APMĀCĪBAS NOSLĒGUSIES)

  • 04.07., 05.07., 06.07.2019. – SIA “Ogres rajona slimnīca” (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)

  • 22.08., 23.08., 24.08.2019. – SIA ’’Daugavpils reģionālā slimnīca’’ (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)

  • 05.09., 06.09., 07.09.2019. – Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)

  • 03.10., 04.10., 05.10.2019. – SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)


  NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA ‘’Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (ACLS)” (.PDF)


  * Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības jautājumos programmu sagatavošana un apmācību īstenošana’’.

  Ina Jaunslaviete,
  projekta koordinatore
  E-pasts: esfkursi@inbox.lv

  Lasīt vairāk
 • 06.12.2018
  ESF “Transfuzioloģijas principi onkoloģijas pacientiem”

  NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “Transfuzioloģijas principi onkoloģijas pacientiem” (.PDF) 


  28.01., 29.01., 11.02., 12.02.2019.- SIA’’Daugavpils reģionālā slimnīca’’ (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)
  14.03., 15.03., 21.03., 22.03.2019. - SIA’’Daugavpils reģionālā slimnīca’’(APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


  Ina Jaunslaviete,
  projekta koordinatore
  Tālrunis: 29350243
  E-pasts: esfkursi@inbox.lv

  Lasīt vairāk
 • 06.12.2018
  ESF “Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušam pacientam: pirmsslimnīcas etaps”

  NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušam pacientam: pirmsslimnīcas etaps” (.PDF)


  03.01., 04.01., 05.01.2019.
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Jūrmala
  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)

  31.01., 01.02., 02.02.2019.
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle, Rēzekne
  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


  21.02., 22.02., 23.02.2019.
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Jūrmala
  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


  04.04., 05.04.,06.04.2019.
  NMPD Vidzemes reģionālais centrs, Valmiera
  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


  16.05., 17.05., 18.05.2019.
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Jūrmala
  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


  25.04., 26.04., 27.04.2019.
  NMPD Kurzemes reģionālais centrs, Kuldīga
  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


  Ina Jaunslaviete,
  projekta koordinatore
  Tālrunis: 29350243
  E-pasts: esfkursi@inbox.lv

  Lasīt vairāk
 • 28.11.2018
  ​ESF “Transfuzioloģijas pamati”

  NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “Transfuzioloģijas pamati” (.PDF) 

  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)  Ina Jaunslaviete,
  projekta koordinatore
  Tālrunis: 29350243
  E-pasts: esfkursi@inbox.lv

  Lasīt vairāk
 • 28.11.2018
  ESF "Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (Advanced Cardiovascular Life support)"

  NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (Advanced Cardiovascular Life Support)” (.PDF)  06.12., 07.12., 08.12.2018.
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Jūrmala
  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)

  17.01., 18.01., 19.01.2019.
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Jūrmala
  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


  14.03., 15.03., 16.03.2019.
  NMPD Kurzemes reģions, Kuldīga
  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


  28.03., 29.03., 30.03.2019.
  SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, Jelgava
  (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


  27.06., 28.06., 29.06.2019.
  NMPD Vidzemes reģions, Valmiera
  (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)


  18.07.,19.07., 20.07.2019.
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, Rēzekne
  (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)


  12.09., 13.09.,14.09.2019.
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Jūrmala
  (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)


  Ina Jaunslaviete,
  projekta koordinatore
  Tālrunis: 29350243
  E-pasts: esfkursi@inbox.lv

  Lasīt vairāk
 • 24.10.2018
  LU projekts “Labākas pārvaldības nodrošināšana LU”

  Latvijas Universitāte 2018. gada 12. novembrī uzsākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda projekta "Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē".

  Projekts tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 8.2.3. "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" ietvaros.

  Projekta mērķis:
  ir pilnveidot Latvijas Universitātes (t. sk. tās koledžu - Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas un LU Rīgas Medicīnas koledžas) esošo studiju programmu satura kvalitāti, un efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LU pārvaldību t.sk. organizatorisko un pārvaldības struktūru), kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

  Projektā ietvertās galvenās darbības:
  D1. Projekta vadība un īstenošana;
  D2. Esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozaru attīstības vajadzībām;
  D3. Organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveide;
  D4. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide;
  D5. Vadības personāla kompetenču pilnveide;
  D6. E-risinājumu izstrāde, pilnveide un ieviešana;
  D7. Informācijas un publicitātes pasākumi.

  Projekta īstenošanas ilgums:
  24 mēneši, no 2018. gada 11. novembra līdz 2020. gada 31. oktobrim.

  Projektā plānotās izmaksas: 
  kopā – 2 612 900 EUR, t. sk. 85% – Eiropas Sociālā fonda finansējums (2 220 965 EUR), 15% –valsts budžeta līdzfinansējums (391 935 EUR).

  Projektā paredzamie, sasniedzamie rezultāti:
  Veikts cilvēkresursu attīstības vajadzību un prasmju pētījums un izstrādātas rekomendācijas, veikta esošo studiju programmu satura un struktūras analīze, izstrādāts studiju programmu pilnveides plāns, īstenoti studiju programmu pilnveides pasākumi, organizēta starptautiska studiju programmu inovāciju konference, izstrādāts izglītības zinātnes nozares kvalifikāciju struktūras projekts, dalība starptautiskā pedagogu profesionālās sadarbības tiklā, izveidota studiju vietas izcenojuma noteikšanas sistēma, izstrādāts studentu izmitināšanas cenu politikas projekts, uzlabota finanšu rezultātu plānošanas sistēma, modernizēta atalgojuma sistēma, veikts struktūrvienību un administrācijas amatu funkciju ārējais izvērtējums saistībā ar iespējami efektīvu un optimālu LU Attīstības stratēģijā noteikto rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, izstrādāts uz individuālo sniegumu orientētas akadēmiskās darbības atbalsta pasākums, veikts atalgojuma un motivācijas sistēmas ārējais novērtējums, pilnveidota LU kvalitātes vadības sistēma un LU izcilības modelis, veikta LU kvalitātes politikas aktualizācija, stiprināta LU kapacitāte dalībai starptautiskos reitingos, izstrādāta LU kvalitātes sistēmas novērtēšanas metodika, dalība starptautiskajā biedrībā EFQM un Latvijas Biznesa efektivitātes asociācijā BEA, izstrādātas iekšējā audita procedūras, īstenoti akadēmiskā godīguma veicināšanas pasākumi, pilnveidotas vadības personāla kompetences, izstrādāti, pilnveidoti un optimizēti e-risinājumi.

  Lasīt vairāk
 • 05.10.2018
  ESF “Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē, M60”

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā) uzsāk uzņemšanu profesionālās pilnveides izglītības programmā ‘’FUNKCIONĀLĀS DIAGNOSTIKAS METODE MĀSU PRAKSĒ, M60’’

  Apmācība norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Aktuālas ārstnieciskās un diagnostiskās metodes ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu praksē” ietvaros.

  Mērķauditorija: māsas

  Profesionālā izglītība māszinībās:

  - ar vidējo profesionālo izglītību;
  - ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;
  - ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.


  Plašāka informācija par profesionālās pilnveides izglītības programmu:
  Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē, M60[PDF]

  Ina Jaunslaviete,
  projekta koordinatore
  Tālrunis: 29350243
  E-pasts: esfkursi@inbox.lv

  Lasīt vairāk
 • 01.10.2014
  Labas prakses modelis ģimenes ārsta praksē

  ESF darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitāte „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekts „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”.


  Programma:
  „LABAS PRAKSES MODELIS ĢIMENES ĀRSTA PRAKSĒ”.


  Mācību programma ‘’Labas prakses modelis ģimenes ārsta praksē’’ izstrādāta ģimenes ārstu praksē strādājošo mērķauditorijai – ģimenes ārstiem, māsām, ārstu palīgiem.


  Ģimenes ārsts savā praksē strādā sadarbībā ar kopā ar citām primārajā veselības aprūpē strādājošajām ārstniecības personām – māsu un ārsta palīgu. Tāpēc aizvien aktuālāks kļūst jautājums par šo speciālistu sadarbību, nodrošinot pacientiem brīvu pieejamību, ilglaicīgu un nepārtrauktu aprūpi, vispusīgu un koordinētu aprūpi, kā arī speciālistu un pacienta sadarbību veselības veicināšanā, slimību profilaksē un ārstnieciskajā procesā.


  Programmas apguves rezultātā interesenti iegūs zināšanas par primārās veselības aprūpes komandas darba attīstības un pilnveidošanas iespējām, uz pacientu orientētu lomu sadalījumu, iegūs prasmes domāšanas veida maiņai, efektīvāku darbu komandā un uz rezultātu vērstu sadarbību ar citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.


  Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide: ārsts, ārsta palīgs, māsa.
  Organizators: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža.
  Mērķauditorija: ārsti, māsas, ārsta palīgi.
  Programmas statuss: pieteikšanās.
  Statuss: aktīvs.


  Mērķauditorija:
  ārsti, māsas, ārsta palīgi


  Programmas realizētājs un kontaktpersona:
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
  Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV – 2010.


  www.psk.lu.lv


  Kontaktpersona: Ina Jaunslaviete,
  tālr.: 29350243, e-pasts: ijaunslaviete@gmail.com.
  Programmas autors:


  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
  Ingrīda Kužniece, maģistra grāds vadībzinībā, sertificēta veselības vadības ārste.
  Līga Kozlovska, sertificēta ģimenes ārste.


  Apmācību ilgums:
  3 dienas (24 stundas):
  - teorija 16 stundas
  - prakse 8 stundas


  Apmācību apliecinošais dokuments:
  izziņa


  Norises vietas un laiki:
  28., 29., 30.08.2014. – Balvi (grupa nokomplektēta)
  18., 19., 20.09.2014. – Saldus
  9.,10.,11.10.2014. – Rēzekne
  30. – 31.10.2014. un 1.11.2014. – Jūrmala
  13.,14., 15.11.2014. – Jūrmala

  Lasīt vairāk
 • 01.09.2013
  Atkārtota mācību procesa realizācija māsu pamatspecialitāšu iegūšanai 2013. un 2014. gadā

  ESF darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitāte „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekts „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”.


  PROJEKTA REALIZĀCIJA
  "ATKĀRTOTA MĀCĪBU PROCESA REALIZĀCIJA MĀSU PAMATSPECIALITĀŠU IEGŪŠANAI 2013. UN 2014. GADĀ’’
  MĀSU PAMATSPECIALITĀŠU PROGRAMMĀS:
  - AMBULATORĀS APRŪPES MĀSAS PAMATSPECIALITĀTE
  - OPERĀCIJU MĀSAS PAMATSPECIALITĀTE


  STUDIJAS TIEK PIEDĀVĀTAS ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM, KURAS IEGUVUŠAS KVALIFIKĀCIJU ‘’MĀSA’’ LĪDZ 2004.GADAM.


  KONTAKTPERSONA: Ina Jaunslaviete, tālr.: 29350243, e-pasts: ijaunslaviete@gmail.com.


  Studiju ilgums: 2 gadi.


  Rezultātā iegūst: 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību un attiecīgo māsas pamatspecialitāti.

  Lasīt vairāk
 • 07.10.2016
  Jaunākās tendences un tehnoloģijas datortomogrāfijas metodes pielietošanā

  ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”.


  Profesionālās pilnveides izglītības programma
  „Jaunākās tendences un tehnoloģijas datortomogrāfijas metodes pielietošanā”


  Mērķauditorija: radiologa asistents ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību radioloģijā vai vidējo speciālo medicīnisko izglītību ar pēcdiploma specializācijas apmācību radioloģijā.


  Programmas realizētājs: Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža. Adrese: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV - 2010.


  Kontaktpersona: Agnese Oliņa, tālr.: 26673672, e-pasts: agnese.olina1@gmail.com.


  Programmas autori: Dr. Biol. Ainārs Bajinskis, Dr. Māra Epermane, Dr. Edīte Kreitāle, Mg. paed. Elita Rutka, Dr. Ilze Priedīte.


  Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 400 stundas.


  Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

  Lasīt vairāk
 • 01.10.2012
  Jaunākās tendences un tehnoloģijas magnētiskās rezonanses metodes pielietošanā

  ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta„Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”.


  Profesionālās pilnveides izglītības programma
  „Jaunākās tendences un tehnoloģijas magnētiskās rezonanses metodes pielietošanā”


  Mērķauditorija: radiologa asistents ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību radioloģijā vai vidējo speciālo medicīnisko izglītību ar pēcdiploma specializācijas apmācību radioloģijā.
  Programmas realizētājs: Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža. Adrese:Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV - 2010.
  Kontaktpersona: Elita Rutka, tālr.: 29177817, e-pasts: elitaru@inbox.lv.
  Programmas autori: Asoc.prof.Ardis Platkājis, Dr. Māra Epermane, Mg. paed. Elita Rutka.
  Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 280 stundas.
  Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

  Lasīt vairāk
 • 07.10.2016
  „Profesionālās tālākizglītības programmas „Sociālā aprūpe” izstrāde un sagatavošana”

  Projekta nosaukums

  „Profesionālās tālākizglītības programmas „Sociālā aprūpe” izstrāde un sagatavošana”
  Projekta īstenotājs
  P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža
  Projekta norises vieta
  Jūrmala, Vidus prospekts 36/38
  Projekta mērķa grupa
  Sociālie aprūpētāji ar 3. līmeņa vidējo profesionālo izglītību
  Projekta mērķis
  Izstrādāt un īstenot tālākizglītību ar profesionālās pilnveides programmu „Sociālā aprūpe”, kas nodrošinās 100 sociālajiem aprūpētājiem saglabāt darba iespējas.
  Projekta īstenošanas laiks
  15.05.2006. – 31.06.2008.
  Projekta finansējums
  Kopā: 50 000 LVL
  Eiropas Sociālais fonds 40 000 LVL
  Nacionālais līdzfinansējums 10 000 LVL
  Projekta rezultāts
  Izglītoti 100 sociālie aprūpētāji


  Eiropā jau vismaz 50 gadus sociālā darba specialitātēs var iegūt augstāko izglītību, Latvijā tikai no pagājušā gadsimta 90. gadiem. Tikai ar 2003.gadā pieņemto Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajiem aprūpētājiem tiek uzskatīta par nepieciešamību un no 01.01.2008. par obligātu.
  „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” nosaka, ka ar 2008.gada 1.janvāri sociālā darba speciālista pienākumus veic persona ar atbilstošu izglītību. Jaunieviestās prasības ir jāintegrē arī izglītībā, lai nodrošinātu efektīvu sociālās sfēras attīstību.
  Statistika rāda, ka daudzviet sociālo darba speciālistu kvalifikācija nav atbilstoša valsts likumdošanai un prasībām. No 2000. līdz 2004. gadam P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā 3. līmeņa vidējo profesionālo izglītību sociālajā aprūpē ieguva 423 studējošie. Pēc jaunās valsts likumdošanas no 2008.gada 1.janvāra šī kvalifikācija vairs nav atbilstoša, lai darbinieks varētu turpināt veikt savus darba pienākumus. Tātad viena no problēmām ir jau strādājošu sociālo aprūpētāju izglītības neatbilstība valsts prasībām un nepieciešamība pēc tālākizglītības iespējām un izlīdzinošā kursa.
  Projekta mērķis – ir izstrādāt un īstenot tālākizglītību ar profesionālās pilnveides programmu „Sociālā aprūpe”, kas nodrošinās 100 sociālajiem aprūpētājiem saglabāt darba iespējas.
  Projekta ietvaros izstrādātajā profesionālās pilnveides programmā ir iekļauti tie studiju kursi, ar kuriem ir papildināta koledžā īstenotā I līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sociālā aprūpe”.
  2006.gada 15.maijā P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža uzsāka īstenot projektu „Profesionālās tālākizglītības programmas „Sociālā aprūpe” izstrāde un sagatavošana”. Projekta ietvaros profesionālās pilnveides programmu apgūs 100 sociālie aprūpētāji, kuri strādā valsts vai pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās un laika periodā no 2000. līdz 2004. gadam ir ieguvuši koledžā 3. līmeņa vidējo profesionālo izglītību un kvalifikāciju „Sociālais aprūpētājs”.
  Katrā projekta apmācības grupā tiek uzņemti 25 studenti. Viena apmācības kursa ilgums ir 4,5 mēneši. Ņemot vērā strādājošo ierobežotās iespējas apvienot darbu un mācības, nodarbības tiek plānotas nedēļas nogalēs. Projektā iesaistītajiem studentiem koledžā ir iespējas izmantot bibliotēku, datoru klasi un dienesta viesnīcu. Projekta nosacījumi paredz arī ceļa un uzturēšanās izmaksu kompensāciju, kas veicina studējošo motivāciju.
  Ar šo projektu un ESF atbalstu esam bagātinājuši sevi ar zināšanām un pieredzi. Projekta īstenošana ir devusi iespēju atkalredzēties ar koledžas absolventiem un pārliecināties par viņu izaugsmi. Projektu īstenošana nav viegls process. Daudz ir jāmācās ne vien studentiem, bet arī projekta īstenošanā iesaistītajam personālam, tomēr izlaidums un apliecību saņemšanas brīdis sniedz gandarījumu, kas motivē tālākiem darbiem gan studentus, gan pasniedzējus.
  Ceturtās apmācības grupai nodarbību sākums decembrī. Dokumentus no pretendentiem pieņem skolas kancelejā katru darba dienu no 9.00-16.00. Pretendentiem jāiesniedz: diploms par 3. līmeņa profesionālās izglītības programmas „Sociālā aprūpe” apguvi, pases kopija, izziņa no darba vietas, ka strādā par sociālo aprūpētāju , 4 fotokartiņas, iesniegums uz veidlapas.


  Projekta vadītāja Dace Erkena

  Lasīt vairāk
 • 01.06.2007
  „Studiju programmas „Sociālais aprūpētājs” prakses pilnveidošana P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā”

  Līguma Nr. 2007/0030/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0035/0269


  Projekta finansējums kopā: 25 000 LVL
  Eiropas Sociālais fonds 18 750 LVL
  Nacionālais līdzfinansējums 6 250 LVL


  Ar 01.06.2007. tiek uzsākta projekta realizācija P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā. Projekta laikā tiks izstrādātas prakšu dienasgrāmatas Studiju programmas „Sociālais aprūpētājs” studentiem. Līdz šim prakšu dienasgrāmatas Koledžā nav bijušas. Studenti dodoties praksē saņēma izdales materiālus, kurus vajadzēja pašiem aizpildīt, bieži vien tas bija sarežģīti, jo katram prakses vadītājam un studentam bija sava izpratne, kādā veidā prakses dokumentācija ir jāaizpilda. Projekta mērķis ir izveidot viegli lietojamu un saprotamu prakses dienasgrāmatu, kuru studenti varētu izmatot gan pirmajā, gan otrajā studiju gadā. Darba grupā būs iesaistīti gan Koledžas lektori, gan darba devēju pārstāvji, lai prakšu dienasgrāmatas būtu piemērotas gan Koledžas prasībām, gan darba devēju prasībām. Pēc prakšu dienasgrāmatu izstrādes tiks rīkoti semināri, kur studentus, koledžas darbiniekus un darba devēju pārstāvjus iepazīstinās ar prakšu dienasgrāmatām. Projekta noslēguma daļā gan pirmā, gan otrā kursa studenti aprobēs prakšu dienasgrāmatas praksē. Projekts noslēgsies 2008. gada 30. maijā.

  Projekta vadītāja Sintija Harju

  Lasīt vairāk
 • 07.09.2006
  1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības nodrošināšana sociālajiem aprūpētājiem Dobeles pašvaldībā

  Projekts

  1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības nodrošināšana
  sociālajiem aprūpētājiem Dobeles pašvaldībā
  projekta līguma Nr. 2006/10/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0026


  Projekta īstenotājs
  P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža
  Projekta norises vieta
  Jūrmala, Dobele
  Projekta mērķa grupa
  25 sociālā darba speciālisti
  Projekta mērķi
  Projekta mērķis ir apmācīt 25 Dobeles pašvaldībās strādājošus sociālos aprūpētājus.
  Projekta īstenošanas laiks
  01.08.2006. – 31.06.2008.
  Projekta finansējums
  Kopā: 50 000 LVL
  Eiropas Sociālais fonds 40 000 LVL
  Nacionālais līdzfinansējums 10 000 LVL
  Projekta rezultāts
  Izglītoti 25 sociālie aprūpētāji.


  2006.gada septembrī Dobelē uzsāka studijas 25 sociālā darba speciālistes, kuras 2008.gada jūnijā iegūs augstākās profesionālās izglītības diplomu un profesiju Sociālais aprūpētājs. Mācības notiek 10 dienas mēnesī, kad Koledžas pasniedzēji dodas uz Dobeli.
  Projektā ir noslēdzies 1. mācību semestris un jāsaka, ka studentes ir ļoti čaklas un zinātkāras, par ko liecina arī 1. semestra rezultāti. Vidējā atzīme kursā nav zemāka par 7 ballēm.


  1.semestra anketu apkopojums.
  1.studiju gada apkopojums

  Lasīt vairāk