ESF “Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē, M60” (Pieteikšanās NOSLĒGUSIES)

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā) uzsāks uzņemšanu profesionālās pilnveides izglītības programmā ‘’FUNKCIONĀLĀS DIAGNOSTIKAS METODE MĀSU PRAKSĒ, M60’’.

Apmācība norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Aktuālas ārstnieciskās un diagnostiskās metodes ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu praksē” ietvaros.

Mērķauditorija: māsas.

Profesionālā izglītība māszinībās:
- ar vidējo profesionālo izglītību;
- ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;
- ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Plašāka informācija par profesionālās pilnveides izglītības programmu:
Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē, M60

PIETEIKŠANĀS


Diāna Bakāne,
projekta koordinatore
Tālrunis: 29161494 (darba dienās plkst. 9.00-17.00)
E-pasts: funkcdiagnostika@inbox.lv

0
Feed