ESF ‘’Elektrokardiogrāfiska neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika’’

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus un ārsta palīgus, apmācībai neformālās izglītības programmā ‘’Elektrokardiogrāfiska neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika’’, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.


Programmas mērķauditorija: ārsti, ārsta palīgi.

Mācību procesa rezultātā sniegt zināšanu un prasmju līmeņa paaugstināšanu par miokardā notiekošiem elektrofizioloģiskiem procesiem normā, un iespējamām patoloģiskām novirzēm, šo procesu atspoguļojumu sirds elektriskās aktivitātes pierakstā, un precīzu šīs atrades formulēšanu EKG slēdzienā.

Norises vieta un laiks:

15.01.-16.01.2019.
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Jūrmala

(APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


19.02.-20.02.2019.
NMPD Vidzemes reģionālais centrs, Valmiera
(APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)

12.03.- 13.03.2019.
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle, Rēzekne
(APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


16.04.- 17.04.2019.
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
(APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


14.05.- 15.05.2019.
NMPD Kurzemes reģionālais centrs, Kuldīga

(APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA ‘’Elektrokardiogrāfiska neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika’’ (.PDF) 


* Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības jautājumos programmu sagatavošana un apmācību īstenošana’’

Ina Jaunslaviete,
projekta koordinatore
E-pasts: esfkursi@inbox.lv

0
Feed