ESF Vakcinācijas jautājumi ārsta praksē

ESF “Vakcinācijas jautājumi ārsta praksē”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”.


PROGRAMMA


Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas, apmācībai neformālās izglītības programmā “Vakcinācijas jautājumi ārsta praksē”,
kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.


Programmas mērķauditorija ir: ārsts, ārsta palīgs, māsa.


Mācību procesa rezultātā paaugstināt zināšanu un prasmju līmeni ar vakcināciju saistītos jautājumos – imunizācijas valsts politikā, vakcinācijas nozīmē infekciju slimību specifiskajā
profilaksē un ierobežošanā, kā arī vakcīnu realizācijā, plānošanā un loģistikā.


Norises vieta un laiks:
18.03.2020. SIA “Jelgavas poliklīnika”, Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
19.03.2020. SIA “Ogres rajona slimnīca”, Slimnīcas iela 2, Ogre. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
15.04.2020. SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca”, Ādama iela 2, Dobele. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
16.04.2020. SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Talsu filiāle”, Kareivju iela 7, Talsi. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
13.05.2020. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, Raiņa
iela 5a, Rēzekne.
14.05.2020. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, Vidzemes iela 2, Balvi. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
20.05.2020. SIA “Madonas slimnīca”, Rūpniecības iela 38, Madona.
21.05.2020. SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, A. Pormaļa 125, Jēkabpils.
10.06.2020. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38,
Bulduri.
11.06.2020. SIA “Tukuma slimnīca”, Raudas iela 8, Tukums.
06.08.2020. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
09.09.2020. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38,
Bulduri.
10.09.2020. SIA “Kuldīgas slimnīca”, Aizputes iela 22, Kuldīga.
16.09.2020. SIA “Saldus medicīnas centrs”, Slimnīcas iela 3, Saldus.
07.10.2020. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, Raiņa
iela 5 a, Rēzekne.
08.10.2020. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils.


PIETEIKUMA FORMA


*Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.


Diāna Bakāne,
projekta koordinatore
E-pasts: kursi.esf.vakcinacija@inbox.lv

0 0
Feed