ESF Vakcinācijas jautājumi ārsta praksē

ESF “Vakcinācijas jautājumi ārsta praksē” (Projekts NOSLĒDZIES)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”.


PROGRAMMA


Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas, apmācībai neformālās izglītības programmā “Vakcinācijas jautājumi ārsta praksē”,
kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.


Programmas mērķauditorija ir: ārsts, ārsta palīgs, māsa.


Mācību procesa rezultātā paaugstināt zināšanu un prasmju līmeni ar vakcināciju saistītos jautājumos – imunizācijas valsts politikā, vakcinācijas nozīmē infekciju slimību specifiskajā
profilaksē un ierobežošanā, kā arī vakcīnu realizācijā, plānošanā un loģistikā.


Norises vieta un laiks:

11.06.2020. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, Raiņa
iela 5a, Rēzekne. (GRUPAS NOKOMPLEKTĒTAS)
19.06.2020. SIA “Saldus medicīnas centrs”, Slimnīcas iela 3, Saldus. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
25.06.2020. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, Vidzemes iela 2, Balvi. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
29.06.2020. SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, A. Pormaļa 125, Jēkabpils. (GRUPAS NOKOMPLEKTĒTAS)
10.07.2020. Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
16.07.2020. SIA “Ogres rajona slimnīca”, Slimnīcas iela 2, Ogre. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
21.07.2020. SIA “Tukuma slimnīca”, Raudas iela 8, Tukums. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
30.07.2020. SIA "Alūksnes slimnīca", Pils iela 1, Alūksne. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
13.08.2020. SIA "Daugavpils Reģionālā slimnīca", Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. (GRUPAS NOKOMPLEKTĒTAS)
27.08.2020. SIA "Preiļu slimnīca", Raiņa bulvāris 13, Preiļi. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
02.09.2020. SIA "Madonas slimnīca", Rūpniecības iela 38. Madona. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
09.09.2020. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", Inženieru iela 60, Ventspils. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
10.09.2020. SIA "Kuldīgas slimnīca", Aizputes iela 22, Kuldīga. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)

PIETEIKŠANĀS

*Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"

9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.


Diāna Bakāne,
projekta koordinatore
E-pasts: kursi.esf.vakcinacija@inbox.lv

Plašāka informācija par tālākizglītības kursu kalendāru SKATĪT ŠEIT

0
Feed