ESF “Transfuzioloģijas principi onkoloģijas pacientiem”

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “Transfuzioloģijas principi onkoloģijas pacientiem” (.PDF) 


28.01., 29.01., 11.02., 12.02.2019.- SIA’’Daugavpils reģionālā slimnīca’’ (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)
14.03., 15.03., 21.03., 22.03.2019. - SIA’’Daugavpils reģionālā slimnīca’’(APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


Ina Jaunslaviete,
projekta koordinatore
Tālrunis: 29350243
E-pasts: esfkursi@inbox.lv

0
Feed