ESF “Ārkārtas situācijas ar daudz cietušajiem, t. sk. cietušie no toksiskas vielas iedarbības, pārvaldīšana” (PIETEIKŠANĀS ATVĒRTA!)

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas apmācībai neformālās izglītības programmā “Ārkārtas situācijas ar daudz cietušajiem, t. sk. cietušie no toksiskas vielas iedarbības, pārvaldīšana”, kas norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “ Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros (1 diena, piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP).

Dalībnieka reģistrācijas anketa>> AIZPILDĪT ŠEIT

Programmas mērķis:
Izglītības ārstniecības personas, nostiprinot izpratni teorijas apmācībās un praktiskajos treniņos ārkārtas situāciju pārvaldībā un koordinēšanā, rast izpratni par neatliekamās medicīniskās palīdzības koordinēšanu un realizēšanu negadījumos ar daudz cietušajiem. Radīt izpratni par toksisku substanču atpazīšanas nozīmi negadījumos.

Dalībnieki (mērķauditorija):
Ārsts, māsa (vispārējās aprūpes māsa), ārsta palīgs, vecmāte un citas ārstniecības personas

Programmas īstenošanas ilgums:
8 stundas (teorija 2 stundas, prakse – 6 stundas).

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “ Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.

Kontaktpersonas:
Diāna Bakāne, kursa koordinatore
Mob.: +371 29161494, e-pasts: diana.bakane@lupsk.edu.lv
Inta Šubrovska, kursa koordinatore
Mob.: +371 25730072, e-pasts: inta.subrovska@lupsk.edu.lv

0
Feed