ESF “Māsas darbība pediatriskajā aprūpē” (Pieteikšanās ATVĒRTA)

ESF “Māsas darbība pediatriskajā aprūpē” (2 dienas, piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 16 TIP)

Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr. 4.1.2.6./1/24/I/001 “ Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām” vajadzībām veiktā iepirkuma “ Vispārējās aprūpes māsu prasmju pilnveidošana”.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties māsas (vispārējās aprūpes māsas), apmācībai mācību programmā “Māsas darbība pediatriskajā aprūpē”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda Plus projekta ietvaros.

Programmas mērķauditorija: māsa (vispārējās aprūpes māsa)

Mācību programmas mērķis: sniegt māsām nepieciešamās profesionālās zināšanas un pilnveidot profesionālās prasmes saistībā ar māsas darbību pediatriskajā aprūpē, kā arī, daloties ar praktiskām rekomendācijām atspoguļot māsu darbību aktualitātes pediatrisko pacientu aprūpē.

PIETEIKŠANĀS

PROGRAMMA (INFORMATĪVĀ REKLĀMA)

Diāna Bakāne
Projekta koordinatore
Mob.: +371 29161494

0
Feed