ESF “Ergonomijas principi onkoloģijas pacientu aprūpē”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

PROGRAMMA (.PDF)


Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties māsas, māsas palīgus, funkcionālos speciālistus apmācībai neformālās izglītības programmā “Ergonomijas principi onkoloģijas pacientu aprūpē”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.

Programmas mērķauditorija ir: māsa, māsas palīgs, funkcionālais speciālists.

Mācību procesa rezultātā sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas ergonomijas pamatjautājumos saistībā ar onkoloģijas pacientu aprūpi un dzīves kvalitātes uzturēšanu, attiecībā uz pacientu labsajūtas nodrošināšanu, kā arī ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu profesionālo darbību. Veidot izpratni par ergonomiju ietekmējošiem faktoriem pacientu drošības aspektā un personāla profesionālajā darbībā.


Norises vieta un laiks:


13.11.2019.-15.11.2019. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, Raiņa iela 5a, Rēzekne. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
22.01.2020.-24.01.2020. – SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, Brīvības bulvāris 6, Jelgava. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
19.02.2020.-21.02.2020. – SIA “Kuldīgas slimnīca”, Aizputes iela 22, Kuldīga. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
26.02.2020.-28.02.2020. – SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Hipokrāta iela 4, Rīga. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
18.03.2020.-20.03.2020. – SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
22.04.2020.-24.04.2020. – SIA “Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis.
20.05.2020.-22.05.2020. – SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, Inženieru iela 60, Ventspils.
27.05.2020.-29.05.2020. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38, Bulduri. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)


PIETEIKUMA FORMA


*Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla un
farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācību onkoloģisko slimību jomā programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu’’.


Ināra Dupure,
projekta koordinatore
E-pasts: esfergonomija@inbox.lv

0
Feed