ESF “Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija perioperatīvajā aprūpē (n60)” (Pieteikšanās NOSLĒGUSIES)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” profesionālās pilnveides izglītības programma “Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija perioperatīvajā aprūpē (n60)”.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties māsas (vispārējās aprūpes māsas) apmācībām profesionālās izglītības programmā "Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija perioperatīvajā aprūpē (n60)", kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros.

PROGRAMMAS MĒRĶIS:
Mācībās tiks apmācītas māsas (vispārējās aprūpes māsas), lai iegūtu māsu specialitāti atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumiem Nr. 268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” un profesionālai darbībai nepieciešamās zināšanas un prasmes licencētā profesionālas pilnveides izglītības programmā akreditēta studiju virziena ietvaros, ko īsteno Eiropas Sociāla fonda projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” projekta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros.

PROGRAMMAS MĒRĶAUDITORIJA:
māsas.

Diāna Bakāne,
projekta koordinatore
E-pasts: diana.bakane@lupsk.edu.lv
Mob.: +371 29161494

0
Feed