ESF “Biežākie traumu cēloņi bērniem un traumu profilakses drošības pasākumi” (Pieteikšanās NOSLĒGUSIES)

ESF “Biežākie traumu cēloņi bērniem un traumu profilakses drošības pasākumi” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

PROGRAMMA (skat. PDF)

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties sociālajā jomā strādājošos darbiniekus (izņemot ārstniecības personas), apmācībai neformālās izglītības programmā “Biežākie traumu cēloņi bērniem un traumu profilakses drošības pasākumi”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.

Programmas mērķauditorija: sociālajā jomā strādājošie darbinieki, izņemot ārstniecības personas.

Neformālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par biežākajiem traumu cēloņiem bērniem un traumu profilakses drošības pasākumiem, kā arī sniegt zināšanas, un attīstīt iemaņas biežāko traumu cēloņu atpazīšanā bērniem un traumu profilakses drošības pasākumu īstenošanā savas kompetences ietvaros, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Norises vieta un laiks:
18.08.2021. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010;
22.09.2021. Rīgas sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, LV-1010;
21.01.2022. Bauskas novada Sociālais dienests, Rūpniecības iela 7, Bauska, LV-3901;
24.02.2022. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, N. Rancāna iela 23A, Rēzekne, LV-4601;
31.03.2022. Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, Bērzaines iela 16/18, Cēsis, LV-4101;
20.04.2022. Ventspils pilsētas sociālais dienests, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
25.05.2022. Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801.

PIETEIKŠANĀS (Dalībnieka reģistrācijas kartes aizpildīšana mitto.me sistēmā)

*Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”.
9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” “Sociālajā jomā strādājošo speciālistu vispārējo zināšanu un prasmju attīstīšana” ietvaros.

Ina Ozola,
Projekta koordinatore
E-pasts: ina.ozola@lupsk.edu.lv

0
Feed