ESF “Fizisko aktivitāšu veicināšana dažādu slimību gadījumos”

08.11.2019.


ESF “Fizisko aktivitāšu veicināšana dažādu slimību gadījumos”


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”


PROGRAMMA (.PDF)


Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas, vecmātes, funkcionālos speciālistus apmācībai neformālās izglītības programmā
“Fizisko aktivitāšu veicināšana dažādu slimību gadījumos”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.


Programmas mērķauditorija ir: ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte, funkcionālais speciālists.


Mācību procesa rezultātā sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas par fiziskajām aktivitātēm, to saistību ar funkcionēšanas un nespējas procesu cilvēka mūža garumā, iesaistīšanos sabalansētas un atbilstošas fiziskās aktivitātes saglabāšanā.


Norises vieta un laiks:

  • 13.12.2019. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, Raiņa iela 5a, Rēzekne.
  • 17.01.2020. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38, Bulduri.
  • 31.01.2020. – SIA “Madonas slimnīca”, Katrīnas dambis 10, Madona.
  • 14.02.2020. – SIA “Tukuma slimnīca”, Raudas iela 8, Tukums.
  • 27.03.2020. – SIA “Saldus medicīnas centrs”, Slimnīcas iela 3, Saldus.
  • 03.04.2020. – SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, Brīvības bulvāris 6, Jelgava.
  • 17.04.2020. – SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Talsu filiāle”, Stendes iela 1, Talsi.
  • 08.05.2020. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38, Bulduri.

PIETEIKUMA FORMA


* Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla un
farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācību onkoloģisko slimību jomā programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu’’.


Iveta Strode,
projekta koordinatore
E-pasts: esffizakt@inbox.lv

0 0
Feed