Stažēšanās pieredze projekta "Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē" (Nr. 8.2.2.0/18/A/010) ietvaros

2022./ 2023. studiju gada rudens semestrī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas ārējo sakaru koordinatore un lektore Aiga Grauduma piedalījās stažēšanās aktivitātē projekta "Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē" (Nr. 8.2.2.0/18/A/010) ietvaros.

Projekta aktivitāšu īstenošanai tika izvēlēta SIA “GMT BEAUTY TRADE”, kur veicu savu paktizēšanos. Šajā laikā guvu padziļinātu izpratni par uzņēmuma darbību, piedāvāto procedūru organizēšanas kārtību un nodrošināšanu. Ar štažēšanās vadītāju pārrunājām mārketinga aktivitātes, kas nodrošinās studiju kursa “Projektu sagatavošana un vadīšana” pilnveidi studiju progammas “Estētiskā kosmetoloģija” studentiem.

Piedalījos mārketinga stratēģijas izstrādē 3 jauniem kosmētiskajiem līdzekļiem –
• ķīmiskais pīlings profesionālai lietošanai un lietošanai mājās;
• dienas krēms ar saules aizsardzību SPF 30 – profesionālai lietošanai un lietošanai mājās;
• anti-blemish stick – pretpumpu līdzeklis lokālai lietošanai.

Vienlaikus palīdzēju pilnveidot semināru apmācības programmas, semināru organizēšanu un vadīšanas procesu. Šīs zināšanas un pieredze noderēs studiju kursa “Uzņēmējdarbība I” vadīšanā, lai runātu un diskutētu ar studentiem par Sociālā dialoga veidošanos un Vadības metodēm.

Pieredzes gūšana projekta ietvaros nodrošināja esošo zināšanu nostiprināšanu un jaunu prasmju pilnveidi.

Informāciju publicēšanai sagatavoja: A. Grauduma

0
Feed