Jaunākās tendences un tehnoloģijas magnētiskās rezonanses metodes pielietošanā

ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta„Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”.


Profesionālās pilnveides izglītības programma
„Jaunākās tendences un tehnoloģijas magnētiskās rezonanses metodes pielietošanā”


Mērķauditorija: radiologa asistents ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību radioloģijā vai vidējo speciālo medicīnisko izglītību ar pēcdiploma specializācijas apmācību radioloģijā.
Programmas realizētājs: Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža. Adrese:Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV - 2010.
Kontaktpersona: Elita Rutka, tālr.: 29177817, e-pasts: elitaru@inbox.lv.
Programmas autori: Asoc.prof.Ardis Platkājis, Dr. Māra Epermane, Mg. paed. Elita Rutka.
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 280 stundas.
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

0
Feed