ESF “Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušam pacientam: pirmsslimnīcas etaps” (Pieteikšanās NOSLĒGUSIES)

ESF “Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušam pacientam: pirmsslimnīcas etaps” (3 dienas, piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 24 TIP).
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas apmācībai neformālās izglītības programmā "Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušam pacientam: pirmslimnīcas etaps", kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.

Mācībās sniegs teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par sistemātisku pieeju neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā, traumu t.sk. smagu vai politraumu guvušiem cietušajiem akcentējot katras konkrētās mērķauditorijas specifiskos pienākumus komandas darbā.

Programmas mērķauditorija: ārsti, ārsta palīgi, māsas.

PIETEIKŠANĀS

*Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības jautājumos programmu sagatavošana un apmācību īstenošana’’.

Diāna Bakāne,
projekta koordinatore
E-pasts: diana.bakane@lupsk.edu.lv

0
Feed