kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs

ESF “Infekciju profilakses un kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”.

PROGRAMMA

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties māsas, vecmātes, māsu palīgus, apmācībai neformālās izglītības programmā “Infekciju profilakses un kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.

Programmas mērķauditorija: māsa, vecmāte, māsas palīgs

Neformālās izglītības programmas mērķis: uzlabot zināšanas un prasmes infekciju uzraudzības jautājumos, sniedzot informāciju par ar veselības aprūpi saistītām infekcijām, to kontroles iespējām dažādos organizācijas līmeņos, kā arī daloties ar praktiskām rekomendācijām par šo infekciju ierobežošanas un novēršanas pasākumiem, un pareizu inficēto pacientu aprūpi.

Norises vieta un laiks:
04.08.2020., 05.08.2020. – SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca,” A. Pormaļa ielā 125, Jēkabpils, LV-5201 (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
06.08.2020., 07.08.2020. – SIA “Ogres rajona slimnīca,” Slimnīcas ielā 2, Ogre, LV-5001 (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
11.08.2020., 12.08.2020. – SIA “Madonas slimnīca”, Katrīnas dambis 10, Madona, LV-4801 (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
02.09.2020., 03.09.2020. – SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002 (GRUPAS NOKOMPLEKTĒTA)
13.10.2020., 14.10.2020. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, Raiņa ielā 5a, Rēzekne, LV-4601
04.11.2020., 05.11.2020. – SIA “Saldus medicīnas centrs”, Slimnīcas ielā 3, Saldus, LV-3801
08.12.2020., 09.12.2020. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38, Bulduri, LV-2010
13.01.2021., 14.01.2021. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, Raiņa ielā 5a, Rēzekne, LV-4601
10.02.2021., 11.02.2021. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38, Bulduri, LV-2010
03.03.2021., 04.03.2021. – SIA “Kuldīgas slimnīca,” Aizputes ielā 22, Kuldīga, LV -3301


PIETEIKŠANĀS

*Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.

Diāna Bakāne,
projekta koordinatore
Mob.: +371 29161494

Plašāka informācija par tālākizglītības kursu kalendāru SKATĪT ŠEIT

0 0
Feed