ESF ‘’Ergonomijas principi onkoloģijas pacientu aprūpē’’

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”


PROGRAMMA (PDF)

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties māsas, māsas palīgus, funkcionālos speciālistus apmācībai neformālās izglītības programmā ‘’Ergonomijas principi onkoloģijas pacientu aprūpē’’, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.

Programmas mērķauditorija ir: māsa, māsas palīgs, funkcionālais speciālists.

Mācību procesa rezultātā sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas ergonomijas pamatjautājumos saistībā ar onkoloģijas pacientu aprūpi un dzīves kvalitātes uzturēšanu, attiecībā uz pacientu labsajūtas nodrošināšanu, kā arī ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu profesionālo darbību. Veidot izpratni par ergonomiju ietekmējošiem faktoriem pacientu drošības aspektā un personāla profesionālajā darbībā.

Norises vieta un laiks:
10.04.-12.04.2019. – SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs ‘’Latvijas Onkoloģijas centrs” (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)

28.05.-30.05.2019. – SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs ‘’Latvijas Onkoloģijas centrs” (APMĀCĪBA NOSLĒGUSIES)


* Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācību onkoloģisko slimību jomā programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu’’.

Ina Jaunslaviete,
projekta koordinatore
E-pasts: esfkursi@inbox.lv

0
Feed