ESF “Māsas darbība ķirurģisku pacientu aprūpē” (Pieteikšanās ATVĒRTA)

ESF “Māsas darbība ķirurģisku pacienti aprūpē” (2 dienas, piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 16 TIP)

Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr. 4.1.2.6./1/24/I/001 “ Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām” vajadzībām veiktā iepirkuma “ Vispārējās aprūpes māsu prasmju pilnveidošana”.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties māsas (vispārējās aprūpes māsas), apmācībai neformālās izglītības programmā “Māsas darbība ķirurģisku pacientu aprūpē”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda Plus projekta ietvaros.

Programmas mērķauditorija: māsa (vispārējās aprūpes māsa)

Neformālās izglītības programmas mērķis: sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas, māsām, kas nepieciešamas, lai veiktu ķirurģisku pacientu aprūpi un varētu praktizēt ķirurģiska profila stacionāra un ambulatorajās nodaļās, atbilstoši jaunākajām pamatnostādnēm.

PIETEIKŠANĀS

PROGRAMMA

Diāna Bakāne
Projekta koordinatore
Mob.: +371 29161494

0
Feed