ESF “Antibakteriālo līdzekļu neadekvāta lietojuma sekas” (Pieteikšanās ATVĒRTA)

ESF “Antibakteriālo līdzekļu neadekvāta lietojuma sekas” (1 diena, piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas, farmaceitus, apmācībai neformālās izglītības programmā “Antibakteriālo līdzekļu neadekvāta lietojuma sekas”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.

Programmas mērķauditorija: ārsts, ārsta palīgs, māsa (vispārējās aprūpes māsa), farmaceits.

Neformālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā sniegt uz pierādījumiem balstītas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par antibakteriāliem līdzekļiem, to nozīmēšanu, lietošanu un ietekmi.

PIETEIKŠANĀS

*Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.

Diāna Bakāne,
projekta koordinatore
Mob.: +371 29161494

0
Feed