ERASMUS+ projekta DTNET aktivitātes, 15.-19.05.2023.

Starptautiskā darba grupa no 2023. gada 15. līdz 19. maijam aizvadīja aktivitāšu nedēļu ERASMUS+ programmas projekta DTNET (Digital Technology for Nursing Education and Training) ietvaros.

FOTOATSKATS

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) projekta komanda pārstāvji 15. un 16. maijā piedalījās lektoru apmācībās virtuālās realitātes (VR – Virtual Reality) lietošanas prasmju nostiprināšanā Utena University of Applied Sciences, Lietuvā. Šī projekta aktivitāte tika organizēta, lai sagatavotos projekta rezultātu pilotēšanai. Abu augstskolu Ārstniecības katedru lektori no Lietuvas un Latvijas apguva daļu no scenārijiem, kas turpmāk tiks integrēti studiju procesā, daļu no praktiskajām nodarbībām studiju programmā “Ārstniecība” organizējot VR.

Projekta komanda turpmāko nedēļu pavadīja Jūrmalā, kur aktivitātes plānoja LU PSK komanda, nodrošinot sekmīgu norisi.

Darba grupas partneriem no Vācijas, Austrijas, Zviedrijas, Lietuvas un Latvijas 17. maijā tika rīkota tikšanās, kuras laikā notika līdz šim paveikto aktivitāšu izvērtēšana un nākamo darbību plānošana, lai sasniegtu projekta izvirzīto rezultātu. Dienas otrajā pusē uz praktisko aktivitāti tika aicināti studējošie, kas piedalījās DTNET projekta produkta testēšanā. Šī bija iespēja projekta aktivitātē iesaistīt gan studentus, kam iepriekš jau bijusi pieredze ar VR, gan sniegta iespēja studentiem, kam šāda pieredze bija pirmo reizi.

Projekta aktivitāšu nedēļas otrajā pusē – 18. un 19. maijā – projekta komanda piedalījās 3. Starptautiskās zinātniskās konferences "Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – IZGLĪTĪBA UN PRAKSE", kuras ietvaros konferences dalībniekiem prezentēja līdz šim paveikto rezultātu un vadīja vienu no konferences sekcijām – meistarklasi ar praktisko daļu “ERASMUS+ projekta DTNET (Digital Technology for Nursing Education and Training) produkta prezentācija”, tās laikā nozares praktiķiem un topošajiem veselības aprūpes speciālistiem bija iespēja pašiem izmēģināt VR brilles, lai iepazītos ar sagatavotajiem scenārijiem.

0
Feed