Sociālās aprūpes katedra tiekas ar partneriem

Otrdien, 21. martā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Rēzeknes filiālē norisinājās Atvērto durvju dienas pasākums, kuras ietvaros Sociālās aprūpes katedra organizēja domnīcu sociālās labklājības nozares darba devējiem un sadarbības partneriem.

LU PSK Rēzeknes filiāle savu darbību sekmīgi veic jau 15 gadus un tikšanās ar sadarbības partneriem ir ļoti nozīmīgas koledžas attīstībā, jo kopīgi varam diskutēt par tēmām, kas attiecas uz sociālās aprūpes nozari, darba tirgu un studiju procesa pilnveidošanu, kā arī izglītības iespējām reģionā. Akreditētās īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas – “Sociālā aprūpe” un “Sociālā rehabilitācija” LU PSK Rēzeknes filiālē tiek īstenotas kopš 2019. gada rudens.

Pasaulē un nozarē 21. marts ir nozīmīgs, jo tiek atzīmēta Starptautiskā Sociālā darba diena. Šī ir iespēja, kad īpaši varam aktualizēt jautājumus, kas saistīti ar sociālajiem pakalpojumiem, sociālā darba speciālistiem un darbu ar klientiem. Profesionālās dienas galvenā tēma 2023. gadā ir izvirzīta – Cieņa pret dažādo caur vienojošām sociālām aktivitātēm.

Studiju virziena “Sociālā labklājība” LU PSK Rēzeknes filiāles Atvērto durvju dienas programmā darba devējiem un sadarbības partneriem bija iespēja iepazīties ar koledžas realizētajām studiju programmām un piedalīties domnīcā “Cieņpilna attieksme pret sevi un profesionālo darbu”, kuru vadīja koučs apmācībā, Mg.paed. Līga Kuršinska, kā arī noklausīties informatīvi izglītojošu lekciju "Sezonālās pēdu ādas problēmas un to pašaprūpe podologa skatījumā", kuru vadīja LU PSK Rēzeknes filiāles studiju programmas “Podoloģija” 2. kursa studente Marija Pārpuce.

Sociālās aprūpes katedras rīkoto pasākumu apmeklēja Latgales reģiona sociālo pakalpojumu sniedzēju pārstāvji no sociālajiem dienestiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centriem, dienas centriem u. c. institūcijām. Kuplais apmeklētāju skaits apliecināja par veiksmīgo sadarbību ar sociālajiem parteriem un interesi par LU PSK realizētajām studiju programmām.

Paldies par jauko kopā būšanu un uz turpmāko sadarbību!

Patiesā cieņā,
Ina Vīksniņa, LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītāja

0
Feed