LU PSK Rēzeknes filiāles absolventu salidojums, 26.05.2023.

Ļ. cien. LU PSK Rēzeknes filiāles absolventi!

Būsiet mīļi gaidīti Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Rēzeknes filiāles 15. gadu jubilejas pasākumā un absolventu salidojumā! Priecāsimies Jūs satikt, lai kopīgi atskatītos uz paveikto un pakavētos atmiņās par notikumiem!

Pasākuma norises kārtībā, 26.05.2023.:
I DAĻA (Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams - Atbrīvošanas aleja 97, Rēzekne)
Svinīgais psākums “LU PSK Rēzeknes filiālei – 15”
Plkst. 15.30-16.00, reģistrācija
Plkst. 16.00 - svinīgais pasākums "LU PSK Rēzeknes filiālei -15"
II DAĻA (LU PSK Rēzeknes filiāle - N. Rancāna iela 23a, Rēzekne)
Absolventu salidojums
Plkst. 18.30-19.00, reģistrācija
Plkst. 19.00 - absolventu salidojuma atklāšana, groziņu vakars ar balli

Dalības maksa:
10 EUR

Dalības pieteikšana līdz 12.05.2023. plkst. 17.00, aizpildot e-formas pieteikumu:
https://forms.gle/QrkhAThP1PBriHRE7

Rekvizīti dalības maksas veikšanai izmantojot internetbanku (līdz 21.05.2023.):
Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Saīsinājums: LU PSK
Reģ. Nr.: 90000031813
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Valsts kase, kods: TRELLV22
Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000
Maksājuma uzdevumā jānorāda šāda informācija:
Dalības maksa, salidojums 26.maijs, EKK 21379.

Kontaktpersona saziņai:
Zigrīda Kurakina, +371 27882168 vai +371 26144109

Uz tikšanos!
Patiesā cieņā, LU PSK kolektīvs

0
Feed