Veiksmīgi aizvadīta LU starpkoledžu 2023. gada konference

Ceturtdien, 16. martā, veiksmīgi tika aizvadīta Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, kas norisinājās tiešsaistē.

Konferenci atklāja Latvijas Universitātes prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā, profesors Valdis Segliņš, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes dekāns, profesors Valdis Folkmanis un medicīnas koledžu direktori – Iveta Strode, Inta Miķele un Aksels Roshofs. Konferences atklāšanas uzrunās tika izteikti atzinīgi vārdi par sadarbību un studentu veiktajiem pētījumiem. Profesors V. Folkmanis uzsvēra vērtības un novēlēja veiksmīgu konferences norisi.

Konferences norisē piedalījās Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) sadarbības partneri no Coimbra Higher School of Health Technology, Coimbra Polytechnic Institute (Portugāle). Viesu darbības joma ir farmācija, zāļu vielu drošība un uzraudzība.

Konferenci atklāja Latvijas Republikas Veselības ministrijas NMP dienesta BAC "Krasts" vadītājs un LU PSK docētājs Rafaels Ciekurs ar aktuālu tēmu “Eiropas Savienības prasības, telemedicīnas pakalpojumu nodrošināšanai”.

Konferencē savus pētījumus prezentēja Latvijas Universitātes medicīnas koledžu absolventi, sadarbības partneri un studējošie. Dalībnieki tika aicināti diskutēt par palīdzību pirmsslimnīcas etapā, starpprofesionāļu sadarbību, veselības veicināšanu un papildizmeklēšanas metodēm.

Īpašs paldies LU PSK studentiem: Ievai Boļšakovai, Rihardam Saukumam, Rinaldam Romanovam, Dmitrijam Zinovjevam, Norai Dubro, Ivetai Diokai, Natālijai Starikovai, Zanei Paškoveckai, Lindai Lesinskai un absolventiem Aigai Babrei un Verai Kločko.

Visiem interesentiem būs pieejams konferences sekcijas tēžu krājums.

Konferences darba grupa izsaka pateicību viesiem par uzmundrinošajiem ievadvārdiem un vēlējumiem, konferences organizācijas komitejai, tēžu krājuma atbildīgam redaktoram un IT darba grupai par teicami novadītu konferenci. Paldies medicīnas koledžu studentiem un docētājiem par lieliskajiem priekšlasījumiem!

Uz tikšanos 2024. gada konferencē!

Dagnija Gulbe,
LU PSK direktores vietniece pētniecības jautājumos

0
Feed