Intervija ar "Latvijas Samariešu apvienība" vadītāju Andri Bērziņu

Maija mēnesī uz Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) partnerības interviju aicinājām ilggadējo koledžas Sociālās aprūpes katedras partneri biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" vadītāju Andri Bērziņu.

Labdien, Andri! Pastāstiet, lūdzu par savu izglītības izvēli un kā cilvēks ar izglītību vēstures, ekonomikas un tiesību jomā nokļuva līdz darbam sociālās labklājības nozarē?
Interese par vēstures virzienu radās 80-tajos gados. Tā bija vēlme saprast apkārt notiekošos pārmaiņu procesus, un tā tika arī realizēta, sākot studijas konkrētajā disciplīnā Latvijas Universitātē. Savukārt pārējās izglītības izvēles notika tieši tāpēc, ka sāku darboties sociālajā nozarē – vajadzēja izprast ekonomiskos procesus, bija nepieciešamas finanšu, kā arī juridiskās zināšanas, lai saprastu, kā organizēt sociālo pakalpojumu sniedzēja darbu. Iegūto zināšanu kombinācija ir veiksmīga – vēsture ļauj redzēt lielo bildi, bet ekonomika un jurisprudence palīdz iedziļināties detaļās.

Kā nokļuvu līdz darbam tieši sociālajā jomā?
Tā lielā mērā bija apstākļu sakritība. 90-to gadu sākumā satiku cilvēkus, kuri gribēja palīdzēt pārvarēt humāno krīzi Latvijā, sūtot atbalstu. Tie bija Brēmenes samarieši, kuri bez humānās palīdzības organizēšanas strādāja arī sociālajā jomā Vācijā. Tādējādi iepazinu šo jomu, un tā aizrāva.

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām valstī. Nedaudz pastāstiet mūsu studentiem par šīs organizācijas darbības principiem un mērķiem!
Strādājot sociālajā nozarē, mūsu mērķis ir atrast, radīt labāko iespējamo veidu, kā risināt cilvēku problēmas, pēc būtības. Mums ir svarīgs mērķis, un mums ir svarīgi rezultāti jeb pārmaiņas. Un to var panākt, strādājot tiešā saskarsmē ar cilvēku un mainot procesus sistēmā kopumā. Daudzas no šīm pārmaiņām ir ātras, turpretī citas prasa gadus. Mēs cenšamies šīs pārmaiņas pierādīt praktiskajā darbībā. Mēs cenšamies veidot jaunus pakalpojumus, pieejas, cita veida risinājumus. Tas ir tāds kā “ejam un darām” princips. Piemēram, “Samariešu atbalsts mājās” mainīja aprūpes nodrošinājuma principus visa Latvijā, padarot aprūpi mājās iespējamu arī ārpus pilsētām. Mēs parādījām, ka tas ir iespējams, un tas mainīja mūsu sociālo sistēmu.

Kāda ir “Latvijas Samariešu apvienības” pieredze sadarbībā ar LU PSK Sociālās aprūpes katedru?
Mēs ar lielu prieku uzņemam studentus uz praktiskajām mācībām vai mācībām ar pakalpojuma demonstrāciju pie sevis. Mēs priecājamies par akadēmiskās vides jaudu un pienesumu un apzināmies par akadēmiskās vides ietekmi uz sistēmas pārmaiņām kopumā. Tas saskan ar mūsu mērķiem.

Kā vērtējat LU PSK sagatavotos speciālistus?
Mēs priecājamies par izglītotiem un motivētiem kolēģiem, kas nāk no šīs izglītības iestādes. Šie absolventi saprot, kas ir diagnozes, aprīkojums utt. – mums nav kā praktiķiem jāizglīto par teorētiskajām zināšanām. Gluži otrādi – cilvēks papildina mūsu praktisko sadaļu ar savām zināšanām. Manuprāt, tā ir labākā iestāde jomas speciālistu sagatavošanā.

Ko Jūs augstu novērtējat jauno speciālistu apmācībā?
Teorijas un prakses līdzsvaru. Praktiskās iemaņas pārsniedz vidēji ierasto sistēmā šobrīd. Tās ir uz nākotni vērstas praktiskās iemaņas.

Vai saredzat arī LU PSK Rēzeknes filiāles pienesumu – izglītības iegūšanas iespējas reģionā – tuvāk mājām?
Līdz šim nav bijusi sadarbība. Iespējams, hospisa aprūpes projektā, kuru šobrīd realizējam, būs iespēja sadarboties. Tā ir iespēja attīstīt hospisa aprūpes pakalpojumu Latgales reģionā.

Noslēgumā, varbūt ir kāda ziņa, ko vēlaties nodot topošajiem un esošajiem sociālās labklājības nozares studiju programmu studentiem?
Būt uzņēmīgiem – nest pārmaiņas un zināšanas uz savām nākotnes darba vietām!

0
Feed