Veiksmīgi norisinājusies LU PSK 3. starptautiskā konference

2023. gada 18. un 19. maijā veiksmīgi norisinājās Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) rīkotā 3. Starptautiskā zinātniskā konference "Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – IZGLĪTĪBA UN PRAKSE". Šī gada konferences galvenā tēma bija inovatīva pieeja veselības aprūpes un sociālās labklājības nozarē.

FOTOATSKATS

Konferences norisē piedalījās LU PSK partneri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Austrijas, Portugāles un Zviedrijas. Abas aizvadītās konferences dienas caurvija jautājumi un diskusijas par digitalizāciju medicīnā un izglītībā – radošu pieeju veselības aprūpē un studiju procesā, izglītību ilgtspējīgai attīstībai veselības un sociālās aprūpes nozarē.

LU PSK konferenci atklāja Iveta Strode, LU PSK direktore, kas uzrunā uzsvēra starpdisciplinārās sadarbības nozīmi pētniecībā, akadēmiskajā vidē un praksē. Turpinājumā svinīgās uzrunas teica un klātesošos sveica Latvijas Universitātes pārstāvji – Valdis Segliņš, prorektors dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā un Valdis Folkmanis Medicīnas fakultātes dekāns. Sveicienus no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konferences dalībnieki saņēma no Daces Riņķes, Jūrmalas domes deputātes un Sociālo un veselības jautājumu komisijas vadītājas.

Konferences pirmās dienas programma piedāvāja aktuālas tēmas, kas klātesošos rosināja iesaistīties diskusijās, referenti uzstājās ar priekšlasījumiem par mākslīgā intelekta izmantošanu medicīnā un medicīnas nozares pētījumos, jaunumiem mamogrāfijas skrīningā, telemedicīnu un tās attīstību Covid–19 pandēmijas laikā, digitālajiem risinājumiem sociālo pakalpojumu sniedzēju praksē, virzību uz modernu un pieejamu sociālo pakalpojumu sistēmu, jaunākajām tehnoloģijām pirmsklīniskajos pētījumos, ultraskaņas metodi, paliatīvo aprūpi un tās attīstību atbilstoši laikmeta prasībām, inovatīviem risinājumiem, kas samazina traumu risku un nodrošina kvalitatīvu un drošu aprūpes procesu.

Otrajā dienā darbs tika organizēts kā praktiskās meistarklases veselības aprūpes un sociālās labklājības nozares speciālistiem piecās sekcijās: Pacienta aprūpes kvalitāte, radiologa asistenta, radiogrāfera praksē, krūts vēža diagnostikā; Novitātes podoloģiskās aprūpes procesā; Aktualitātes ārsta palīga praksē;Personisko un profesionālo resursu mijiedarbība; ERASMUS+ projekta DTNET (Digital Technology for Nursing Education and Training) produkta prezentācija.

Konferences dalībnieki atzinīgi novērtēja piedāvāto programmu un mājup devās ar vērtīgām un praktiskām zināšanām.

LU PSK administrācija un konferences darba grupa pateicas par sniegto atbalstu konferences organizēšanā: SIA "Roche Latvija", SIA "Interlux”, SIA "GMT Beauty Trade”, SIA "TZMO Latvija” (zīmolam SENI), SIA “SLAUGIVITA”, SIA “ESSITY LATVIA” (zīmolam TENA), SIA “Giantera” (zīmolam Dr. OHHIRA)!

Paldies, konferences moderatoriem – Aelitai Kohai un Aināram Bajinskim, sekciju organizatoriem un vadītājiem – Elitai Rutkai, Mārītei Saulītei, Janetai Strazdiņai, Inai Vīksniņai un Aigai Graudumai, paldies, konferences Zinātniskajai komisijai par LU PSK Zinātnisko rakstu elektroniskā rakstu krājuma sagatavošanu!

0
Feed