LU PSK studiju programmas “Ārstniecība” konference

Piektdien, 15. septembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Ārstniecības katedra studiju programmas “Ārstniecība” studējošajiem rīkoja tiešsaistes konferenci “Pacientu drošības aspekti studiju procesā un klīniskā vidē”, kas tik veltīta Pasaules Pacientu drošības dienai.

Konferences mērķis bija aktualizēt pacientu drošības aspektus un veicināt pētniecību studiju procesā. Galvenais vadmotīvs bija aplūkot, cik dažādi un svarīgi ir šie aspekti, kādi izaicinājumi un iespējas pastāv pacientu drošības jomā veselības aprūpē, cik nozīmīgi šos pamatprincipus un prasmes ir apgūt un pilnveidot jau studiju procesā.

Konferences ietvaros tika sniegtas vērtīgas atziņas no LU PSK lektoriem par aktualitātēm pacientu drošības jomā, ietverot pacientu identifikāciju, medikamentozo administrēšanu, pacientu drošības aspektus klīniskās prakses laikā, roku higiēnu un infekciju kontroli, kā arī profesionālo atbildību tiesību aktu skatījumā, kas ir aktuāla gan studējošiem, gan studiju programmas “Ārstniecības” absolventiem – veselības aprūpes nozares nozares profesionāļiem.

Attīstītajās valstīs pasaulē, vidēji viens no 10 pacientiem tiek pakļauts nevēlamajiem gadījumiem, saņemot veselības aprūpi kādā no ārstniecības iestādēm, un gandrīz 50% gadījumu tie ir novēršami, ja tiek ievēroti drošas pacientu aprūpes pamatprincipi. Nedrošas medikamentu lietošanas metodes un pieļautās kļūdas, piemēram, nepareizas medikamentu devas vai infūzijas, neskaidras ārstēšanas rekomendāciju instrukcijas, nekorekti saīsinājumi vai neatbilstošas vai nesalasāmas medikamentu izrakstīšanas receptes – ir galvenais cēlonis novēršamam kaitējumam visā veselības aprūpes sistēmā pasaulē, tai skaitā, arī Latvijā.

Katra veselības aprūpes nozares darbinieka profesionālā atbildība paredz sniegt kvalitatīvus un drošus veselības aprūpes pakalpojumus, ievērojot noteiktos standartus un vadlīnijas, lai izvairītos no nevēlamiem gadījumiem un nevajadzīga kaitējuma pacientam. Tādēļ pacientu drošības pamatprincipi tiek caurvīti visā studiju procesā, sākot ar teoriju un praktisko iemaņu apguvi simulāciju vidē, kā arī mācību prakses laikā klīniskā vidē – ārstniecības iestādēs pie pacientiem.

Paldies konferences referentiem par ieguldīto laiku pētījumu sagatavošanā un ziņojumu sagatavošanā!

LU PSK Ārstniecības katedras
konferences darba grupa

0
Feed