Informatīvs dienas seminārs VSAC “Zemgale” sadarbībā ar LU PSK

Trešdien, 23. augustā, Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Zemgale” sadarbībā ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedru organizēja Informatīvo dienu, lai veicinātu sociālo pakalpojumu sniedzēju un jauno speciālistu interesi par studiju iespējām un nozīmi darba tirgū.

Kā Informatīvās dienas organizēšanas mērķis tika izvirzīts novērst kvalificētu speciālistu trūkumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas aprūpes iestādē, nodrošinot klientiem augstu pakalpojuma kvalitāti.

Informatīvās dienas seminārā bija iespēja piedalīties darbiniekiem no visām VSAC “Zemgale” filiālēm un sociālo pakalpojumu sniedzējiem no Jelgavas pilsētas un novada. Pasākumu atklāja Kristaps Keišs, VSAC “Zemgale” direktors, kas uzrunāja dalībniekus un aicināja izmantot studiju iespējas par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī par kvalificētu sociālā darba speciālistu nozīmi pakalpojuma sniegšanā. Turpinājumā semināra dalībnieki noklausījās prezentāciju par ergonomikas pamatprincipiem un palīglīdzekļu lietošanu aprūpes procesā, kā arī bija iespēja uzzināt par LU PSK piedāvātajām studiju programmām un studiju procesu. Īpaša uzmanība tika veltīta LU PSK Sociālās aprūpes katedras studiju programmām, par kurām informāciju sniedza katedras vadītāja Ina Vīksniņa.

Informatīvā dienas organizēšana sadarbībā ar sociālā pakalpojuma sniedzēju ir iespēja darbiniekiem ne tikai noskaidrot informāciju, bet arī saņemt individuālu konsultāciju par studiju procesa un darba organizēšanu, apvienošanu, tāpēc arī turpmāk tiek plānots rīkot Informatīvās dienas sadarbībā ar darba devējiem.

Uz sadarbību!

Ina Vīksniņa,
LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītāja

FOTO: L. Runcīte

0
Feed