LU PSK 2023./ 2024. akadēmiskā gada atklāšana

Informācija par Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2023./ 2024. akadēmiskā gada atklāšanas pasākumu norisi 1. kursu studējošajiem Jūrmalā un Rēzeknes filiālē.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā)
2023./ 2024. AKADĒMISKĀ GADA ATKLĀŠANA:

04.09.2023.
Plkst. 11.00 – studiju programmām “Ārstniecība” (AP1A, AP1M grupa), “Estētiskā kosmetoloģija” (DIENAS grupas – K1A un K1B grupa), “Biomedicīnas laborants” (L1A grupa), “Radiologa asistents” (R1A un R1M grupa), “Podoloģija” (P1A grupa), “Sociālā aprūpe” (S1A grupa), “Sociālā rehabilitācija” (SR1A grupa).
Plkst. 17.00 – studiju programmām “Estētiskā kosmetoloģija” (VAKARA grupa – K1V grupa), “Ārstnieciskā masāža” (VAKARA grupa – AM1V grupa).

LU PSK Rēzeknes filiāles (N. Rancāna 23a, Rēzeknē)
2023./ 2024. AKADĒMISKĀ GADA ATKLĀŠANA:
06.09.2023.
Plkst. 10.00 – studiju programmai “Ārstniecība” (AP1R grupa), “Podoloģija” (P1R grupa)
07.09.2023.
Plkst. 10.00 – studiju programmai “Ārstnieciskā masāža” (AM1R grupa)
Plkst. 16.00 – studiju programmai “Sociālā aprūpe” (S1R grupa)

Ja 1. kursa studējošais attaisnojošu iemeslu dēļ uz 2023./ 2024. akadēmiskā gada atklāšanu
ierasties nevarēs, tad šādā gadījumā nepieciešams informēt katedru lietvedes, kontaktinformācija:
ĀRSTNIECĪBAS KATEDRA
(Studiju programmu – “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža” studējošajiem)
Diāna Bakāne, mob.: +371 29161494, e-pasts: diana.bakane@lupsk.edu.lv
Inta Šubrovska, mob.: +371 25730072, e-pasts: inta.subrovska@lupsk.edu.lv
Zigrīda Kurakina (LU PSK Rēzeknes filiāle), mob.+371 27882168, e-pasts: lupsk.rezekne@gmail.com
MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRA
(Studiju programmu – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija” studējošajiem)
Aiga Tonne, mob.: +371 28690166, e-pasts: aiga.tonne@lupsk.edu.lv
SOCIĀLĀS APRŪPES KATEDRA
(Studiju programmas – “Sociālā aprūpe”, “Sociālā rehabilitācija” studējošajiem)
Ina Ozola, studiju metodiķe, mob.: +371 29373964, e-pasts: ina.ozola@lupsk.edu.lv

ATGĀDINĀJUMS!

LU PSK 1. kursu studējošie, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neieradīsies uz nodarbībām, ar direktores rīkojumu tiks atskaitīti no LU PSK studējošo skaita.

Izziņām par studijām LU PSK 1. kursa studējošie varēs pieteikties no 02.10.2023. koledžas kancelejā. Izziņas tiks sagatavotas pēc pakalpojuma apmaksas saskaņā ar LU PSK cenrādi un izsniegtas trīs darba dienu laikā.

Studējošie, kuriem ir piešķirta vieta koledžas Dienesta viesnīcā, 04.09.2023. var ierasties un iekārtoties istabā no plkst. 8.00 (3. korpuss, Dienesta viesnīca, Jūrmalā). Plašāka informācija par iekārtošanos SKATĪT TE.

INFORMĀCIJA LU PSK 2. UN 3. KURSU STUDĒJOŠAJIEM PAR LU PSK 2023./ 2024. AKADĒMISKĀ GADA UZSĀKŠANU:

LU PSK, Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā
ĀRSTNIECĪBAS KATEDRA
05.09.2023. – AP2A, AP3A
05.09.2023. – K2Z/K3Z, K2A, K2B, K2V, K3A, K3B, K3V
05.09.2023. – AM2A, AM2V
MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRA
05.09.2023. – R2A
05.09.2023. – P2, P1Z
06.09.2023. – R3A
05.09.2023. – L2A
SOCIĀLĀS APRŪPES KATEDRA
07.09.2023. – SR2A
11.09.2023. – S2A

LU PSK Rēzeknes filiālē, N. Rancāna 23a, Rēzeknē:
ĀRSTNIECĪBAS KATEDRA
04.09.2023. – AP2R, AP3R
08.09.2023. – AM2R
MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRA
05.09.2023. – P2R
SOCIĀLĀS APRŪPES KATEDRA
07.09.2023. – SR2M

Informējam, ka Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” reģ. nr. 90000031813 (turpmāk – Pārzinis) organizētajā pasākumā, iespējama šī pasākuma fotografēšana un/vai filmēšana, kuras rezultātā iegūtās fotogrāfijas un/vai videoierakstus Pārzinis ir tiesīgs izmantot Pārziņa komunikācijas kanālos (vietnē http://www.psk.lu.lv, sociālajos tīklos – Facebook, Instagram, YouTube) un drukas darbos. Datu izmantošanas mērķis: arhīva veidošanas, pamatdarbības un sabiedrisko attiecību pasākumu atspoguļošanas, kā arī mārketinga nolūkiem. Sīkāka informācija pieejama klātienē: Vidus prospektā 38, Jūrmalā, LV-2010.

0
Feed