Kvalifikācijas darbu nodošana P2Z (2022/2023)

Informācija Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2022./ 2023. akadēmiskā gada studiju programmas “Podoloģija” P2Z grupai.

Kvalifikācijas darbu nodošana (elektroniskā formātā)  2022./ 2023. akadēmiskā gada rudens semestrī tiks organizēta no 2022. gada 29. decembrim līdz 2023. gada 4. janvārim.

UZMANĪBU!
Kvalifikācijas darbu studējošais iesniedz elektroniskā formātā (PDF – Portable Document Format), nosūtot to līdz noteiktajam termiņam uz e-pastu: kd@lupsk.edu.lv.
E-pastā nepieciešams norādīt:
- autora (studējošā) vārdu, uzvārdu;
- kvalifikācijas darba tēmu;
- mobilā telefona numuru.

Kvalifikācijas darba drukas eksemplāru (1 eksemplāru iesietu cietajos vākos) būs jāiesniedz kvalifikācijas darba aizstāvēšanas dienā – 2023. gada 12. janvārī.

Informācija par termiņa pagarinājuma nosacījumiem saskaņā ar LU PSK maksas pakalpojumu cenrādi, skat. PDF failu.

0
Feed