Kvalifikācijas darbu nodošanas grafiks 2023/2024

Informācija Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2023./ 2024. akadēmiskā gada pavasara semestra absolventiem, skat. PDF failu.

UZMANĪBU!

Kvalifikācijas darbu LU PSK studējošais iesniedz elektroniskā formātā (PDF – Portable Document Format), nosūtot to līdz noteiktajam termiņam (kvalifikācijas darba nodošanas
datumam) uz e-pastu: kd@lupsk.edu.lv.

E-pastā nepieciešams norādīt:
- autora (studējošā) vārdu, uzvārdu;
- kvalifikācijas darba tēmu;
- mobilā telefona numuru.

Kvalifikācijas darba drukas eksemplāru (1 eksemplāru iesietu cietajos vākos) jāiesniedz līdz noteiktajam termiņam (kvalifikācijas darba nodošanas datumam). Darbu studējošais iesniedz: LU PSK 1. korpusa 107. kabinetā (Vidus prospektā 38, Jūrmalā).

Informācija par termiņa pagarinājuma nosacījumiem saskaņā ar LU PSK maksas pakalpojumu cenrādi 6.3. punktu, spēkā ar 01.02.2024., SKATĪT TE>>

0
Feed