Atkārtota kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšana

Informācija Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Ārstniecības katedras un Medicīnas tehnoloģiju katedras 3. un 2. kursu studējošiem.

Atkārtota kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšana notiks 24.02.2022. plkst. 16.00 – tiešsaistē, MS Teams.

0
Feed