Kvalifikācijas darbu nodošana AM2RZ (2021/2022)

Informācija Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2021./ 2022. akadēmiskā gada LU PSK Rēzeknes filiāles studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” AM2RZ grupai.

LU PSK 2021./ 2022. akadēmiskā gada kvalifikācijas darbu nodošana rudens semestrī tiks organizēta līdz 04.01.2022., plkst. 17.00.


UZMANĪBU!
Kvalifikācijas darbu studējošais iesniedz elektroniskā formātā (PDF – Portable Document Format), nosūtot to līdz noteiktajam termiņam uz e-pastu: kd@lupsk.edu.lv.
E-pastā nepieciešams norādīt:
- autora (studējošā) vārdu, uzvārdu;
- kvalifikācijas darba tēmu;
- mobilā telefona numuru.

Kvalifikācijas darba drukas eksemplāru (1 eksemplāru iesietu cietajos vākos) būs jāiesniedz kvalifikācijas darba aizstāvēšanas dienā.

0
Feed