Priekšaizstāvēšanas kārtība

Priekšaizstāvēšanā:

1. Students prezentē paveikto – teorijas pamatojumu
(izmantojot Microsoft PowerPoint programmu).
2. Uzrāda ievadu un teorijas melnrakstu.
3. Izstāsta pētījuma plānu.


Komisija vērtē:
- tēmas aktualitāti,
- mērķi,
- teorētisko pamatojumu un prasmi diskutēt.


Vērtējumu paziņo pēc priekšaizstāvēšanas.

Nesekmīga vērtējuma gadījumā jākārto atkārtota priekšaztāvēšana.

Autora ziņojums 5 minūtes, atbildes uz komisijas jautājumiem.

Priekšaizstāvēšanā piedalās LU PSK kvalifikācijas darba vadītājs vai iesniedz rakstisku atzinumu par sadarbības procesu.

0
Feed