Ētikas komisijas informācija 2022/2023

Informācija 2. un 3. kursu studentiem!

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2022./ 2023. akadēmiskā gada ĒTIKAS KOMISIJAS IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS GRAFIKS, skat. PDF

ATGĀDINĀJUMS!!!
Studējošais iesniedz LU PSK Ētikas komisijai iesniegumu un pētījuma instrumentu sekojošā termiņā: no pirmās kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšanas dienas līdz kvalifikācijas darba pētījuma uzsākšanai, bet ne vēlāk kā 20 darba dienas līdz kvalifikācijas darba nodošanai.

Informācija par LU PSK Ētikas komisijas darbību. Lasīt šeit.

Lūdzu sekot līdzi izmaiņām un informācijai!
Jautājumu gadījumā rakstiet: lupsk.etikas.komisija@gmail.com

Cieņā,
LU PSK Ētikas komisija

0
Feed