Ētikas komisija

Ētikas komisija

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Ētikas komisijas sastāvs:

Ina Vīksniņa, priekšsēdētāja
Māra Tračuma, priekšsēdētājas vietniece
Rūta Melbārde-Vāvere, komisijas sekretāre

Ētikas komisijas e-pasts:

Ētikas komisijas uzdevums:

izsniegt koledžas studējošiem atļauju par pētījuma instrumenta izmantošanu pētījuma veikšanai, kvalifikācijas darba ietvaros, izvērtējot izstrādāto pētījumu instrumentu atbilstību ētiskiem aspektiem, t. sk. izvirzītajam pētījuma mērķim un darba nosaukumam, nenoņemot kvalifikācijas darba vadītāju un studējošo atbildību par pētījuma izpildi.

Ētikas komisijas tiesības:

izskatīt studējošo iesniegumus par kvalifikācijas darbā plānotā pētījuma instrumenta izvērtēšanu kvalifikācijas darba ietvaros.

Iesniegums par atļauju izmantot pētījuma instrumentu pētījumā, Ētikas komisijā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 30 darba dienas līdz kvalifikācijas darba aizstāvēšanai.

Lai saņemtu atļauju izmantot pētījuma instrumentu pētījuma veikšanai, studējošais Ētikas komisijai iesniedz:

  • ar kvalifikācijas darba vadītāju saskaņotu un parakstītu iesniegumu par kvalifikācijas darbā plānotā pētījuma instrumenta izvērtēšanu (papīra formātā);
  • pētījuma instrumentu (papīra formātā);
  • elektroniski aizpildītu iesniegumu par kvalifikācijas darbā plānotā pētījuma instrumenta izvērtēšanu (bez parakstiem, .doc vai .docx formātā) (iesniegums jānosūta uz e-pastu: lupsk.etikas.komisija@gmail.com).

Komisija iesnieguma izskatīšanu veic tikai tad, ja ir saņemts iesniegums un pētījuma instruments gan elektroniskā, gan papīra formā.

Ētikas komisijas lēmums par atļauju pētījuma instrumenta izmantošanu pētījumā studējošajam tiek izsniegts 2 nedēļu laikā no iesnieguma reģistrēšanas brīža..

Ētikas komisija lēmumu noformē rakstiski, neskaidrību gadījumos, sazinoties ar darba vadītāju un/ vai attiecīgajā jomā praktizējošu speciālistu. Nepieciešamības gadījumā Ētikas komisija var uzaicināt pieteikuma iesniedzēju (studējošo) uz konsultatīvām pārrunām.

Pēc Ētikas komisijas noraidošas atbildes ar ieteikumiem, lai uzlabotu pētniecības instrumentu, tad 2 nedēļu laikā, iesniedz atkārtoti ētikas komisijā kļūdu vai ieteikumu labojumus.