kvalifikācijas darbs

Kvalifikācijas darbu nodošana 2020/2021

Informācija 2. un 3. kursu studentiem!

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2020./ 2021. akadēmiskā gada kvalifikācijas darbu nodošana pavasara semestrī tiks organizēta no 17.05. līdz 28.05.2021.

UZMANĪBU!
Kvalifikācijas darbu studējošais iesniedz elektroniskā formātā (PDF – Portable Document Format), nosūtot to līdz noteiktajam termiņam uz e-pastu: kd@lupsk.edu.lv.
E-pastā nepieciešams norādīt:
- autora (studējošā) vārdu, uzvārdu;
- kvalifikācijas darba tēmu;
- mobilā telefona numuru.

Kvalifikācijas darba drukas eksemplāru (1 eksemplāru iesietu cietajos vākos) būs jāiesniedz kvalifikācijas darba aizstāvēšanas dienā.

0
Feed