Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšana P2Z grupai

UZMANĪBU!!!

Informācija LU PSK 2018./ 2019. akadēmiskā gada studiju programmas “Podoloģija” P2Z grupai.

Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšana P2Z grupai – 25.09.2018. plkst. 17.00.

0
Feed