Kvalifikācijas darbu nodošanas grafiks 2022/2023

Informācija 2. un 3. kursu studentiem!

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2022./ 2023. akadēmiskā gada
KVALIFIKĀCIJAS DARBU NODOŠANAS GRAFIKS (skat. PDF failu).

UZMANĪBU!

Kvalifikācijas darba drukas eksemplāru (1 eksemplāru iesietu cietajos vākos) studējošais iesniedz klātienē, ievērojot noteikto grafiku – LU PSK 1. korpusa 107. kabinetā un elektroniskā formātā (PDF – Portable Document Format), nosūtot darba failu līdz noteiktajam termiņam uz e-pastu: kd@lupsk.edu.lv.

E-pastā nepieciešams norādīt:
- autora (studējošā) vārdu, uzvārdu;
- kvalifikācijas darba tēmu;
- mobilā telefona numuru.

0
Feed