Izmaiņas LU PSK Ētikas komisijas iesniegumu saņemšanas kārtībā

IZMAIŅAS LU PSK Ētikas komisijas darbā (aktualizēts 22.04.2020.)

UZMANĪBU!
Veiktas izmaiņas LU PSK Ētikas komisijas iesniegumu pieņemšanas grafikā, 22.04.2020. (skatīties zemāk).

Sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī līdz 2020. gada 12. maijam tiek veiktas izmaiņas Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) ĒTIKAS KOMISIJAS iesniegumu saņemšanas kārtībā.

Lai saņemtu LU PSK Ētikas komisijas atļauju izmantot pētījuma instrumentu konkrētajā pētījumā, studējošais LU PSK Ētikas komisijai iesniedz:
- Precīzi un korekti aizpildītu iesniegumu un pētījuma instrumentu TIKAI elektroniskā formā (bez parakstiem, .doc vai .docx formātā) uz LU PSK Ētikas komisijas e-pasta adresi: lupsk.etikas.komisija@gmail.com
- SVARĪGI!!! Studējošais uzņemas atbildību, par to, ka nosūtītā informācija LU PSK Ētikas komisijai iepriekš ir saskaņota ar kvalifikācijas darba vadītāju.

ATGĀDINĀJUMS!!!
Studējošais iesniedz LU PSK Ētikas komisijai iesniegumu un pētījuma instrumentu sekojošā termiņā: no pirmās kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšanas dienas līdz kvalifikācijas darba pētījuma uzsākšanai, bet ne vēlāk kā 20 darba dienas līdz kvalifikācijas darba nodošanai.

LU PSK 2019./ 2020. studiju gada ĒTIKAS KOMISIJAS IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS GRAFIKS (veiktas izmaiņas 22.04.2020.), skat. PDF.
Informācija par LU PSK Ētikas komisijas darbību. Lasīt šeit.

Lūdzu sekot līdzi izmaiņām un informācijai!!!
Jautājumu gadījumā rakstiet: lupsk.etikas.komisija@gmail.com

BŪSIM SAPROTOŠI UN ATBILDĪGI!
Cieņā,
LU PSK Ētikas komisija

0
Feed