kvalifikācija darbs un izsaukuma zīme

Izmaiņas kvalifikācijas darbu izstrādē (PAPILDINĀTS! Norādījumi studējošajiem)

(PAPILDINĀTS -  Norādījumi studējošajiem un LU PSK bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi.)

SVARĪGI!
Informācija LU PSK 2. (noslēguma kursu) un 3. kursu studējošajiem par izmaiņām kvalifikācijas darbu izstrādes gaitā!

Balstoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta izdoto rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) studiju process tiek organizēts attālināti, tai skaitā kvalifikācijas darbu izstrāde.

Studējošie,
lūdzu, sazinieties ar sava kvalifikācijas darba vadītāju un precizējiet pētījuma organizēšanas iespējas! Nepieciešamības gadījumā, sazinoties ar darba vadītāju, var precizēt tēmu un veikt citas ar darba izstrādi nepieciešamās korekcijas.

Norādījumi studējošajiem:
- sazinieties ar sava kvalifikācijas darba vadītāju;
- atbilstoši darba izstrādes laika grafikam regulāri konsultējieties ar darba vadītāju un seko tā norādēm;
- nepieciešamības gadījumā, sazinieties ar darba vadītāju par kvalifikācijas darba tēmas precizēšanu vai maiņu un/vai pētījuma metožu pielietošanu attālinātai darba izstrādei;
- sekojiet līdzi LU PSK Ētikas komisijas darba grafikam un izmaiņām;
- kvalifikācijas darba izstrādē izmanto bibliotēkas resursus.

BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS (17.03.-14.04.2020.)
Pirmdiena/ Trešdiena: 13.00-16.00
Otrdiena/ Ceturtdiena: 9.00-12.00
Piektdiena: slēgts

SVARĪGI!
Par bibliotēkas apmeklējumu nepieciešams iepriekš informēt bibliotēkas darbinieces pa mob. t. 20274493.

ATGĀDINĀJUMS!
LU PSK studējošajiem un docētājiem ir attālināta iespēja EBSCO datu bāzes izmantošanā, kā arī citiem brīvpieejas resursiem.

Par aktualitātēm lūgums sekot informācijai koledžas mājaslapā, kursa kopīgajā e-pastā un koledžas Facebook lapā.


 


0
Feed