Ētikas komisijas informācija 2021/2022

Informācija 2. un 3. kursu studentiem!

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2021./ 2022. akadēmiskā gada
ĒTIKAS KOMISIJAS IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS GRAFIKS, skat. PDF

ATGĀDINĀJUMS!
Studējošie nepieciešamos dokumentus LU PSK Ētikas komisijai iesniedz papīra formātā (pētījuma iesniegumu, pētījuma instrumentu) - pastkastītē "Ētikas komisija", LU PSK 1. korpsuss, 1. stāva foajē, un elektroniski (.doc), sūtot uz e-pastu: lupsk.etikas.komisija@gmail.com

Informācija par LU PSK Ētikas komisijas darbību. Lasīt šeit.

LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ!
Klātienes tikšanās tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Cieņā,
LU PSK Ētikas komisija
E-pasts: lupsk.etikas.komisija@gmail.com

0
Feed