Ētikas komisijas informācija 2023/2024

Informācija 2. un 3. kursu studentiem!

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2023./ 2024. akadēmiskā gada ĒTIKAS KOMISIJAS IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS GRAFIKS, skat. PDF

ATGĀDINĀJUMS!!!
Studējošais iesniedz LU PSK Ētikas komisijai iesniegumu un pētījuma instrumentu sekojošā termiņā: no pirmās kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšanas dienas līdz kvalifikācijas darba pētījuma uzsākšanai, bet ne vēlāk kā 20 darba dienas līdz kvalifikācijas darba nodošanai.

Lūdzu sekot līdzi izmaiņām un informācijai!
Jautājumu gadījumā rakstiet: lupsk.etikas.komisija@gmail.com

SKATĪT informāciju par kvalifikācijas darbu nodošanas grafiku 2023/2024

Cieņā,
LU PSK Ētikas komisija

0
Feed