kvalifikācijas darbs

Kvalifikācijas darbu nodošana P2Z un AM2RZ (2020/2021), IZMAIŅAS!

Informācija Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2020./ 2021. akadēmiskā gada studiju programmas “Podoloģija” P2Z grupai un LU PSK Rēzeknes filiāles studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” AM2RZ grupai.

IZMAIŅAS!*

KVALIFIKĀCIJAS DARBU NODOŠANAS GRAFIKS. Skatīt PDF.

AM2RZ grupai kvalifikācijas darbu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 12.02.2021. plkst. 12.00 (kvalifikācijas darba elektroniskā versija .PDF formātā jānosūta uz e-pastu:kd@lupsk.edu.lv). Kvalifikācijas darba ieiestā eksemplāra iesniegšana eksāmena dienā – 24.02.2021.

*IZMAIŅU pamatojums – LU PSK Rīkojums Nr. 1.7/1 (04.01.2021.).
0
Feed