Kvalifikācijas darbu nodošana P2Z un AM2RZ (2020/2021)

Informācija LU PSK 2020./ 2021. akadēmiskā gada studiju programmas “Podoloģija” P2Z grupai un LU PSK Rēzeknes filiāles studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” AM2RZ grupai.

Kvalifikācijas darbu nodošanas grafiks. Skatīt PDF.

SVARĪGI! LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ!
Kvalifikācijas darbu studējošais iesniedz elektroniskā formātā (PDF – Portable Document Format), nosūtot to līdz noteiktajam termiņam uz e-pastu: kd@lupsk.edu.lv

0 0
Feed