Informācija par atļauju saņemšanu pētījumu veikšanai

Informācija 2. un 3. kursu studentiem!!!


IESNIEGUMU IESNIEGŠANA LU PSK ĒTIKAS KOMISIJĀ
KVALIFIKĀCIJAS DARBA PĒTĪJUMA INSTRUMENTA IZVĒRTĒŠANAI


Iesniegumu un pētniecības instrumenta iesniegšana, LU PSK Ētikas komisijā kvalifikācijas darba pētījuma instrumenta izvērtēšanai, notiks līdz datumiem, kuri norādīti grafikā. Ja termiņi tiks nokavēti, LU PSK Ētikas komisija vairs nepieņems un neizskatīs iesniegumus, un neizsniegs atļaujas pētījuma instrumenta izmantošanai kvalifikācijas darba pētījuma veikšanai.

ŅEM VĒRĀ!
Atļauja (oriģināls dokuments), izmantot pētījuma instrumentu kvalifikācijas darba pētījuma veikšanai, jāuzrāda kvalifikācijas darba aizstāvēšanas sēdē pēc Koledžas valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas pieprasījuma.

Skatīt .PDF
Informācija par LU PSK Ētikas komisiju

Cieņā,
LU PSK Ētikas komisija
E-pasts: lupsk.etikas.komisija@gmail.com

0
Feed