LU PSK studenti viesojas Ādažu militārajā bāzē

Latvijas Universitātes P. Stradiņba medicīnas koledžas (LU PSK) Ārstniecības katedras studiju programmas „Ārstniecība“ sadarbība ar Ādažu poligona „Sauszemes spēku mehanizētās kājinieku brigādes Kaujas nodrošinājuma bataljona Medicīnas rotu“.

Pēdējos gados saistībā ar ģeopolitisko situāciju pasaulē pamatoti ir pieaugusi sabiedrības interese par militāro jomu, līdz ar to augstākās izglītības medicīnas iestādēs aktualizējies jautājums par militārās medicīnas apmācības pilnveidi, jo notikumi Ukrainā parādīja, ka civilajā medicīnā strādājošo zināšanas šajā jomā ir uzlabojamas.

LU PSK studiju programmas „Ārstniecība“ 3. kursa studentiem, apgūstot studiju kursu “Katastrofu un militārā medicīna”, pirmo reizi koledžas vēsturē zināšanas par aktualitātēm militārajā medicīnā bija iespēja gūt no šīs jomas profesionāļiem.

Teorētisko zināšanu pamatprincipus studenti apguva NBS Apvienotā štāba Medicīnas dienesta galvenā vadības ārsta, pulkvežleitnata Normunda Vaivada vadībā.

Savukārt, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Ādažu poligona „Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes Kaujas nodrošinājuma bataljona Medicīnas rotas“ ārsta palīgiem – Aismu Cielavu, Dāvi Urbānu, Timuru Dmitrijevu un citiem rotas karavīriem, koledžas studentiem 16. janvārī bija lieliska iespēja apmeklēt Ādažu militāro bāzi, lai praksē redzētu, kā ievainotajiem karavīriem tiek nodrošināta medicīniskā palīdzība ROLE 1 līmenī.

FOTOATSKATS
(FOTO: kpr. R. R. Putnis, J. Strazdiņa)

Organizatoriski šie paraugdemonstrējumi tika plānoti poligonā – brīvā dabā, radot pietuvinātu vidi militāriem apstākļiem, tāpēc diezgan zīmīgi šajā dienā bija laika apstākļi, kas patiešām sniedza skarbu realitātes sajūtu. Jo šajā 16. janvāra dienā pūta brāzmains vējš, bija sniegputenis un gaisa temperatūra bija ap -8°C, bet neskatoties uz šiem dabas radītajiem pārbaudījumiem, militārie mediķi nodemonstrēja augstu profesionalitāti, veicot ievainotā karavīra medicīnisko evakuāciju pa sauszemi, no aizsega, izmantojot speciālo ambulanci. Ārsta palīgs Dāvis Urbāns detalizēti izskaidroja Medevac iesaistīto karavīru – glābēju darbības konkrētajā posmā, un automašīnā esošā ekipējuma nodrošinājumu, lai cietušo/-os nogādātu līdz medicīnas personālam.

Militārie mediķi izklāstīja ROLE 1 funkciju nodrošināšanai nepieciešamās telts uzstādīšanu, tās lokalizācijas izvēli militāro operāciju gadījumos.

Pēc „ievainotā“ karavīra nogādes ROLE 1 teltī, ārsta palīgs Timurs Dmitrijevs ar kolēģiem demonstrēja cietušā stāvokļa novērtēšanu pēc līdzīga algoritma, kuru izmanto neatliekamajā medicīnā un traumatoloģijā. Vienlaicīgi ar cietušā stāvokļa novērtēšanu, militārie mediķi veica nepeiciešamās darbības vitālo funkciju stabilizācijai, īpaši uzsverot, cik svarīgi nepieļaut hipotermijas attīstību cietušajam. Bez tam studentiem tika praktiski demonstrētas un izskaidrotas tālākās darbības, kas nepieciešamas konkrētos ievainojumus guvuša karavīra sagatavošanai tālakai evakuācijai uz ārstniecības iestādi – ROLE 2. Tādējādi sniedzot priekšstatu par militārā medicīnā iesaistīto personu – ārstu palīgu, māsu un māsu palīgu prasmēm un kompetencēm, materiāltehnisko nodrošinājumu un praktiskām medicīniskās palīdzības sniegšanas darbībām, kas jānodrošina jeb jāprot veikt militāro operāciju laikā.

LU PSK Ārstniecības katedra izsaka milzīgu pateicību Ādažu poligona „Sauszemes spēku mehanizētās kājinieku brigādes Kaujas nodrošinājuma bataljona Medicīnas rotas“ ārsta palīdzei Aismai Cielavai un visiem iesaistītajiem militārajiem mediķiem par lieliski noorganizēto pasākumu! Un nākotnē, ceram uz turpmāku sadarbību, kura varētu būt abpusēji izdevīga, jo ļautu ne tikai labāk apgūt militāro medicīnu mūsu studentiem, bet arī ieinteresēt kādu studentu nākotnē izvēlēties militārā mediķa karjeru.

Janeta Strazdiņa, LU PSK Ārstniecības katedras vadītāja, studiju programmas „Ārstniecība“ vadītāja
Leonīds Afremovičš, LU PSK Ārstniecības katedras lektors

0
Feed