Veiksmīgi aizvadīta ik pavasara LU konferences sekcija

Ceturtdien, 14. martā, notika Latvijas Universitātes (LU) 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, kurā tika prezentēti jaunākie starpdisciplinārie pētījumi veselības aprūpes un sociālā darba virzienā. Konferences darbs tika organizēts vienā sesijā, kurā tika nolasīti 15 referāti. Konferencē piedalījās vairāk nekā 183 dalībnieku, tajā skaitā, ārvalstu viesi, LU Medicīnas fakultātes studenti, docētāji.

Vēlos sirsnīgi pateikties LU prorektoram eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā, prof. Valdim Segliņam par tēžu rediģēšanu un konferences ievadvārdiem, LU Medicīnas fakultātes dekānam, prof. Valdim Folkmanim par iedvesmojošiem ievadvārdiem, koledžu direktoriem par atbalstu un visiem konferences organizatoriem par darbu. Paldies, konferences organizācijas komitejai un dalībniekiem par šiem zinātnes svētkiem! Īpaši vēlos pateikties tiem docētājiem, kas ar savu piemēru un degsmi iedvesmo studentus pievērsties zinātniskajai darbībai un sekmē augstvērtīgu referātu un tēžu sagatavošanu, tādējādi ar katru gadu paaugstinot konferences zinātnisko līmeni.

Īpašs paldies LU PSK studentiem – konferences referentiem: Danai Pogrebņakai, Alisei Maslobojevai, Lanai Delikatnajai, Kristīnei Čakstiņai un Daigai Krieviņai un absolventei Janai Stankevičai, docētājiem – Rūtai Melbārdei–Vāverei un Jeļenai Urbēnai. Paldies, konferences sekcijas moderatorei Jolantai Pupurei. Visiem interesentiem būs pieejams tēžu krājums.

Uz tikšanos nākamajā konferencē!

Dagnija Gulbe,
LU PSK direktores vietniece pētniecības jautājumos

0
Feed