LU PSK uzņem Erasmus+ BIP projekta dalībniekus

ERASMUS+ BIP “Iekļaujoša vide personām ar invaliditāti”
Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-000005056-1
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedra no 2023. gada 16. līdz 20. oktobrim īstenoja ERASMUS+ programmas BIP (Blended Intensive Programme) projektu “Iekļaujoša vide personām ar invaliditāti”. Kā šī projekta mērķis tika izvirzīts nodrošināt sadarbības augstskolu studentiem no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas attālinātu lekciju apguvi par aktuāliem jautājumiem Latvijā saistībā ar iekļaujošu vidi, kā arī nedēļas laikā īstenot klātienes nodarbības Jūrmalā.

FOTOATSKATS

Programmas aktivitātes sākās 2023. gada 3. oktobrī ar tiešsaistes nodarbībām. Studenti, projekta dalībnieki, klausījās lekcijas par tehniskiem palīglīdzekļiem, alternatīvo komunikāciju, pieejamu vidi, pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti personām ar redzes traucējumiem, un par tiflotehniku. Lekcijas vadīja sadarbības partneri no Latvijas Neredzīgo biedrības, NRC “Vaivari”, apvienības “Apeirons” un Baiba Baikovska.

Kopumā LU PSK Jūrmalā uzņēma 27 studentus no: Tartu Health Care College (Igaunija), Tallinn University of Applied Sciencies (Igaunija), Kauno Kolegija (Lietuva), St. Ignatius of Loyola College (Lietuva), Vilnius Kolegija (Lietuva), Šauliai Higher Education Institution (Lietuva) un LU PSK (Latvija).

Klātienes tikšanās pirmā diena noritēja Latvijas Neredzīgo biedrības organizētajās aktivitātēs. Studenti uzzināja biedrības vēsturi un nozīmi Latvijas sociālo pakalpojumu nodrošinājuma sistēmā, iepazinās ar dažādām aktivitātēm, kas tiek nodrošinātas personām ar redzes traucējumiem. Mazās grupās studenti paši aktīvi piedalījās ēst gatavošanas nodarbībā, rotaslietu pagatavošanā, apguva tiflotehnikas iespējas.

Nedēļas ietvaros studenti piedalījās Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” organizētajās Sajūtu pusdienās, kas izvērtās par interaktīvu pasākumu. Apmeklējot NRC “Vaivari”, guva iespaidu, kā rehabilitācijas pakalpojumi tiek nodrošināti Latvijā, kādi tehniskie palīglīdzekļi tiek izmantoti.

LU PSK Sociālās aprūpes katedras kolēģis no Šiauliai kolegija Higher Education Institution vadīja nodarbības tehnisko palīglīdzekļu lietošanā. Nodarbības tika vadītas, sadalot studentus mazākās grupās, lai ikvienam ir iespēja aktīvi līdzdarboties. Vienlaikus paralēlā grupa apmeklēja koledžā izveidoto Snoezelen istabu, iepazinās ar visiem elementiem.

Noslēdzošajā dienā visi dalījās informācijā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem partnervalstīs un studentu pārstāvētajās pilsētās.

Dažas atsauces no šī BIP projekta nedēļas:
“It was very great experience for me. I will recommended your institution to other students. It really was very good BIP for our profession. Thank you, for the good organization!” (Svitlana Schukina, Kauno kolegija, Lietuva)
“The experience at the Latvian Association of the Blind in Riga allowed me to feel in the role of people with visual impairments, performing actions with closed eyes, such as preparing food, walking, being with an assistant. The organization demonstrated how many different activities it creates for the blind. They dance, communicate, learn orientation skills, and do handicrafts. He sings, plays, creates music, learns to use smart devices in his everyday life.
Another experience is getting into the role of people with disabilities while having lunch at the Technical School of Tourism and Creative Industry in Riga.
It's by covering the eyes, it's by using gloves with which hand movements are restricted. And how to deal with it, and what challenges await.
The National Rehabilitation Center Vaivari was visited, where the latest equipment was demonstrated to help restore movement abilities. How to work with people with disabilities was presented, and many useful tips were received on how to develop communication when doing nursing work.
At the Latvian Medical College, we were trained to use special devices to help people move them. Lietuvis Jevgenijus shared his excellent work skills, who showed not only how to use the tools, but also taught him how to correctly perform actions while preserving his health.
The snooze room provided a lot of wonder and charm, it was a new space where being focused on relaxation and relaxation, acting through the senses and coziness.” (Paulius Žiūkas, St. Ignatius of Loyola College, Lietuva)

Paldies sadarbības partneriem par atbalstu, un paldies lieliskajām LU PSK studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” studentēm – Beātei, Diānai, Natālijai un Viktorijai!

Aiga Grauduma,
LU PSK ārējo sakaru koordinatore

0
Feed