Sociālās aprūpes katedra tiekas ar Latgales reģiona partneriem

Sestdien, 16. martā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Rēzeknes filiālē norisinājās Atvērto durvju dienas pasākums, kura ietvaros Sociālās aprūpes katedra organizēja tikšanos un semināru sociālās labklājības nozares darba devējiem, sadarbības partneriem un topošajiem studentiem

Studiju virziena “Sociālā labklājība” LU PSK Rēzeknes filiāles Atvērto durvju dienas programmā darba devējiem un sadarbības partneriem bija iespēja iepazīties ar koledžas realizētajām studiju programmām un piedalīties seminārā “Izaicinājumi darbā ar klientu. Tehniskie palīglīdzekļi.”, kuru vadīja Sociālās aprūpes katedras vadītāja Ina Vīksniņa.

Semināra ietvaros tika akcentēta arī Starptautiskā Sociālā darba diena, kura pasaulē 2024. gadā tiek atzīmēta 19. martā, un kā šī gada tēma ir izvirzīta “BUEN VIVIR” – kopīga nākotne transformējošām pārmaiņām. Tēma sasaucas ar mūsdienu izaicinājumiem sociālā darba speciālistiem.

Sociālās aprūpes katedras rīkoto pasākumu apmeklēja Latgales reģiona sociālo pakalpojumu sniedzēju pārstāvji no sociālajiem dienestiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centriem, dienas centriem u. c. institūcijām. Kuplais apmeklētāju skaits apliecināja par veiksmīgo sadarbību ar sociālajiem parteriem un interesi par LU PSK realizētajām studiju programmām.

LU PSK Rēzeknes filiāle savu darbību sekmīgi veic jau 16 gadus un tikšanās ar sadarbības partneriem ir ļoti nozīmīgas koledžas attīstībā, jo kopīgi varam diskutēt par tēmām, kas attiecas uz sociālās aprūpes nozari, darba tirgu un studiju procesa pilnveidošanu, kā arī izglītības iespējām reģionā.

Paldies par jauko kopā būšanu un uz turpmāko sadarbību!

Patiesā cieņā,
Ina Vīksniņa, LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītāja

0
Feed